dr hab. Jan Kowalczyk

telefon:
22 7150 473
stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 115

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Staż naukowy

2000 - Genetyka cech ilościowych, „Advanced Training in Forest Gene Resource Management" - Wydział Leśny Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, Vancouver, Kanada.

Edukacja i stopnie naukowe

1992 - uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

1999 - uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

Zainteresowania naukowe

  • Genetyka cech ilościowych.
  • Plantacje nasienne.
  • Zmienność populacyjna i rodowa sosny zwyczajnej.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Kowalczyk J.: Combining production of improved seeds with genetic testing in seedling seed orchards. In Lindgren D (editor). Proceedings of a Seed Orchard Conference, Umeå, 26-28 September, 2007. 2008, 126-134.

Kowalczyk J., Filipovics M.: Wpływ różnych wariantów selekcji indeksowej na zmienność genetyczną i zysk genetyczny populacji hodowlanej sosny zwyczajnej. Leśne Prace Badawcze, 2007, 4: 107-123.

Kowalczyk J.: Comparison of phenotypic and genetic selections in Scots pine (Pinus sylvestris L.) single tree plot half-sib progeny tests . Dendrobiology, 2005, 53: 45-56.

Kowalczyk J., Gout R.: Wpływ wielkości próby na dokładność oceny wartości hodowlanej rodów z wolnego zapylenia w doświadczeniach testujących. Leśne Prace Badawcze, 2005, 3: 39-50.

Kowalczyk J.: Analysis of accuracy of phenotypic selections based on European larch half-sib progeny test results. W: Improvement of larch (Larix sp.) for better growth, stem form and wood quality. Proceedings of an International Symposium Gap (Hautes-Alp es) - Auvergne and Limousin, September 16-21. 2002, 95-103.

Szczygieł K., Kowalczyk J.: Somatic embriogenesis of Silver fir (Abies alba Mill.) - Polish provenances. Proceedings of the Forth International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding. Acta Horticulturae, 2001, 560: 509-512.

Janson L., Kowalczyk J.: Charakterystyka wzrostu i cech jakościowych rodów powstałych z kontrolowanego krzyżowania Populus tremula (L.) i Populus tremuloides (Mchx.) na powierzchni doświadczalnej Nadleśnictwa Grójec. Prace IBL, 2000, 2: 3-44.

Kowalczyk J.: Wzrost i rozwój modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) z Sudetów i Alp na powierzchni w Lubawce. Leśny Bank Genów Kostrzyca. 2000, Zeszyt nr 2, 145-163.

Kowalczyk J., Matras J.: Wyniki doświadczenia proweniencyjnego z modrzewiem europejskim (Larix decidua Mill.). Sylwan, 1999, 143(3): 43-59.

Kowalczyk J., Dobrzyński M.: Długookresowe obserwacje wzrostu i formy modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) na powierzchni doświadczalnej w Rogowie. Sylwan, 1996, 140(11): 33-44.

Janson L., Kowalczyk J.: Wyselekcjonowane klony topoli sekcji Leuce do uprawy plantacyjnej na gruntach porolnych. W: Las-Drewno-Ekologia'95. Poznań, 1995, 78-81.

 

Artykuły popularnonaukowe

Kowalczyk J., Chałupka W., Paques L.: Treebreedex. Las Polski, 2007, 5: 18-19.

Kowalczyk J., Wojda T.: Brzoza w lasach Finlandii. Las Polski, 2005, 3: 14-15.

Kowalczyk J.: Badania Zakładu Genetyki i Zalesień Instytutu Badawczego Leśnictwa na Litwie. Leśne Prace Badawcze, 2004, 3: 117-118.

Kowalczyk J.: Zmienność polskich pochodzeń sosny zwyczajnej i hodowlana wartość jej proweniencji. Międzynarodowa konferencja pt.: „Rola lasu w zachowaniu różnorodności biologicznej". Poznań-Puszczykowo, 2004.

Kowalczyk J.: Reguły przenoszenia nasion obowiązujące w Brytyjskiej Kolumbii. Las Polski, 2003, 1 (nr specjalny - szkółkarski), 31.

Kowalczyk J.: Genetic parameters estimated for growth and wood density for Scott pine (Pinus sylvestris L.) Polish provenances. The presents and perspectives of the development of sustainable forestry. Kowno, Litwa, 2003.

Markiewicz P., Kowalczyk J.: Clinal differences in growth and qualitative features of Scott pine (Pinus sylvestris L.) European populations. Lesa Evrazii w XXI veke: Wostok-Zapad. Izdatielstvo moskovskovo gosudarstvennego univiersiteta lesa. Moskva. 2002, 112-115.

Matras J., Kowalczyk J.: Wybór populacji świerka sudeckiego do zachowania zasobów genowych. Leśny Bank Genów Kostrzyca, 1998, Zeszyt nr 11: 109-127.

 

Hobby

  • Turystyka, sport, akwarystyka.