dr inż. Marcin Klisz

telefon:
22 7150 476
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 117

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

1994-1999 – Wydział Leśny SGGW w Warszawie, specjalizacja w Katedrze Zoologii Leśnej i Łowiectwa.

2005-2009 – Niestacjonarne Studia Doktoranckie w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Zainteresowania naukowe

  • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zmienności struktury drewna.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Klisz M.: Program WinCELL - narzędzie do analizy preparatów mikroskopowych komórek drewna. Leśne Prace Badawcze, 2009, 3(70): 303-306.

Klisz M.: Automatyczna metoda określania rozkładu parametrów cewek i włókien w oparciu o nie destrukcyjne metody pobierania prób z drzew. Leśne Prace Badawcze, 2008, 3(69): 270-273.

Klisz M.: Określanie struktury wewnętrznej słoja przyrostu rocznego - automatyczna analiza obrazów rentgenograficznych programem WinDENDRO. Leśne Prace Badawcze, 2008, 2(69): 175-178.

Klisz M.: Określanie struktury wewnętrznej słoja przyrostu rocznego - rentgenograficzna metoda pomiaru gęstości drewna. Leśne Prace Badawcze, 2007, 4(68): 142-145.

 

Hobby

Podróże i fotografia.