dr inż. Marzena Niemczyk

telefon:
22 7150 681
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
adres:

ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "B"
Pokój nr 201a

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

2001 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

2006 – uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

 

Zainteresowania naukowe

 
  • Hodowla lasu.
  • Selekcja drzew leśnych.
  • Nasiennictwo i szkółkarstwo.
  • Fizjologia roślin.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Niemczyk M.: Struktura genetyczna jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Karkonoskim Parku Narodowym. W: Jodła pospolita w Karkonoskim Parku Narodowym. Pod red. Barzdajn W. i Raja A. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, 2008, s. 55-64.

Barzdajn W., Kowalkowski W., Niemczyk M.: Historia badań zmienności drzew leśnych w Katedrze Hodowli Lasu Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. W: Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Opracowanie zbiorowe pod red. Janusza Sabora. Centrum Informacyjne LP, 2006, s. 35-37.

Niemczyk M., Zwaduch P.: Bibliografia prac naukowych z zakresu hodowli lasu 1919-2003. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 2004, ss. 83.

Robakowski P., Modrzyński J., Zwaduch P., Niemczyk M.: Pomiary fluorescencji chlorofilu w igłach sadzonek jodły pospolitej (Abies alba Mill.) pod okapem różnych gatunków drzew. Opera Corcontica, 2001, 37: 511-516.

Robakowski P., Modrzyński J., Niemczyk M., Zwaduch P.: Ażurowość i fotosyntetyczna gęstość strumienia fotonów w drzewostanach z odnowieniem jodły pospolitej (Abies alba Mill.). Opera Corcontica, 2001, 37: 506-510.

 

Recenzje i omówienia

Niemczyk M., Zwaduch P.: Provenance-family trial with Silver fir (Abies alba Mill.) on the experimental plot in Skałągi. W: Materials of the III International Conference of Young scientists, Eurasian forest–white nights, 2003, s. 116-117.

Niemczyk M., Zwaduch P.: Zmienność potomstwa jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w archiwach klonów w Karkonoskim Parku Narodowym. W: Zbiór abstraktów, referatów i posterów. Materiały konferencyjne: Geoekologiczne problemy Karkonoszy, Szklarska Poręba, 5-7 listopada 2003, s. 21.

Hobby

  • Muzyka klasyczna i jazzowa, podróże, narciarstwo, wspinaczka górska, literatura popularnonaukowa.