dr inż. Paweł Przybylski

telefon:
22 7150 472
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 114

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

 • 2016 - uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
 • 2008 - uzyskanie tytułu m agistra na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biologia Doświadczalna.
 • 2006uzyskanie  tytułu m agistra inżyniera na Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Leśny, Ochrona Środowiska Leśnego.
 • 2006 uzyskanie  tytułu l icencjata na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody.

Zainteresowania naukowe

 • Genetyka populacyjna na poziomie fenotypowym i molekularnym.
 • Hodowla selekcyjna drzew leśnych.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Przybylski P., Kowalski J., Odrzykowski I., Matras J. 2019. Identyfing alien genotypes and their consequences for genetic variation in clonal seed orchards of Pinus sylvestris L. Dendrobiology, vol. 81, 40-46. DOI: http://dx.doi.org/10.12657/denbio.081.005
Klisz M., Jastrzębowski Sz., Ukalska J., Przybylski P., Matras J., Mionskowski M. 2016. Podatność populacji jodły pospolitej na uszkodzenia od przymrozków późnych. Leśne Prace Badawcze vol. 77 (1) str. 24-31.
Tyburski Ł., Przybylski P. 2016. Przykłady działań z zakresu ochrony czynnej realizowane w lasach Kampinoskiego Parku Narodowego. Ekonomia i Środowisko 1 (56): pp. 199-203.
Przybylski P. 2015. Czy na plantacjach nasiennych zawężamy zmienność genetyczną? Próba odpowiedzi na podstawie analiz mikrosatelitarnego DNA szczepów rosnących na plantacji nasiennej sosny zwyczajnej z Nadleśnictwa Susz. Leśne Prace Badawcze vol 76 (3): str. 240-249.
Przybylski P., Matras J., Sułkowska M. 2015. Genetic variability of Scots pine in maternal regions of provenance. Folia Forestalia Polonica series A, vol. 57 (2), pp. 112-119.
Przybylski P., Tyburski Ł. 2015. Historia zapisana w genach drzew Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd Leśniczy, czerwiec-lipiec 2015.
Przybylski P . 2012. Struktura genetyczna plantacji nasiennej sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Susz. Wyd. Stowarzyszenia Twórców nauki i Kultury Episteme, str.146-148.
Sułkowska M., Kowalczyk J., Przybylski P. 2008. Zmienność genetyczna i ekotypowa buka zwyczajnego (Fagus silvatica L.) w Polsce, Leśne Prace Badawcze vol. 69 (2): str 133-142.
Przybylski P. 2007. Metoda oceny żywotności długookresowo przechowywanych nasion na podstawie aktywności i obecności alpha amylazy. Leśne Prace Badawcze 2007/1, 114-116.
Przybylski P. 2006. The Genome of Black Cottonwood Populus trichocarpa (Torr. & Gray.) Science 12 September 2006. Leśne Prace Badawcze, 2007, 1: 135-136.
Jaszczak R., Niziołek K., Przybylski P. 2007. Scot pine (Pinus silvestris L.) crown conditio In the Lubin forest district (Wrocław RDSF) in the yers 2002–2004. Acta, Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar 6(3) 2007, 51-65.
 

Artykuły popularnonaukowe

Przybylski P. 2016. Lasy przyszłości, a modelowanie klimatu. Las Polski, 12: 26-27.

Przybylski P. 2014. Docenić plantacje nasienne, 10(529): 14-16.

Przybylski P. 2014. Leśny mikrokosmos. Las Polski, 4: 28.

Przybylski P. 2014. Notatnik Naukowy IBL: Testowanie potomstwa drzew leśnych, 98(3):1-4.

Przybylski P. 2013. (A)bieszczadzkie testowanie. Las Polski, 24: 16-17.

Inne

AUTOR LUB WSPÓŁAUTOR NASTĘPUJĄCYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH:

 • BLP-248 Genetyczne uwarunkowania zmienności ekotopowej buka zwyczajnego ( Fagus silvatica L.) w Polsce. Finansowanie: DGLP.
 • BLP-374 Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035". Finansowanie: DGLP.
 • BLP- 375 Program testowania potomstwa WDN, DD, PN, PUN w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej Drzew leśnych na lata 2011-2035". Finansowanie: DGLP.
 • BLP-397 Ocena i wykorzystanie istniejących powierzchni badawczych jako bazy selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizacji specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Finansowanie: DGLP.
 • BLP-409 Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym. Finansowanie: DGLP.
 • 12-U-35 Opracowanie i wdrożenie do praktyki leśnej metod identyfikacji i wczesnej oceny leśnego materiału rozmnożeniowego w oparciu o markery molekularne. Finansowanie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • 24.02.36 Wewryfikacja poprawności rozmieszczenia klonów rosnących na kwaterze 4 i 5 plantacji nasiennej w Matytach. 2013. Finansowanie: MNiSW.
 • 24.02.24 Analiza zmienności genetycznej drzew matecznych sosny zwyczajnej oraz utworzenie z uzyskanych informacji relacyjnej bazy danych. Finansowanie: MNiSW.

Hobby

Motoryzacja, praca na działce, pływanie rekreacyjne, sauna.