dr inż. Tomasz Wojda

telefon:
22 7150 475
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary,
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 113

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe


2010 - uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa

2000 - uzyskanie tytułu mgr. inż. leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie

Zainteresowania naukowe

  • Zmienność wewnątrzgatunkowa drzew leśnych
  • Plantacyjna uprawa drzew gatunków szybkorosnących

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

 

Wojda T. 2016. Złote żyły. Drwal nr 1/2016: 76-77

Niemczyk M., Wojda T. 2016. W poszukiwaniu zielonej energii. Głos Lasu 1 (543): 20-21

Szyp-Borowska I., Banha C., Wojda T., Szczygieł K. 2016. Micropropagation of black locust (Robinia pseudoacacia L.) and genetic stability of long term cultivated plants. Folia Forestalia Polonica, series A, vol. 58 (1), 14–19

Rzońca M., Wojda T., Guziejko A., Przybylski P., Sułkowska M., Chmura D. 2016. Lasy przyszłości a modelowanie klimatu, Las Polski 12: 26-27

Niemczyk M., Wojda T., Kantorowicz W. 2016. Przydatność hodowlana wybranych odmian topoli w plantacjach energetycznych o krótkim cyklu produkcji, Sylwan 160 (4): 292−298 (Silvicultural potential of selected poplar cultivars growing on short rotation plantations)

Niemczyk M., Wojda T., Kaliszewski A. 2016. Biomass productivity of selected poplar (Populus spp.) cultivars in short rotations in northern Poland, New Zealand Journal of Forestry Science 46: 22

Wojda T., Klisz M., Jastrzębowski S., Mionskowski M., Szyp-Borowska I., Szczygieł K. 2015. The geographical distribution of the black locust (Robinia pseudoacacia L.) in Poland, and its role on non-forest land. Papers on Global Change, 22, 101–113.

Klisz M., Wojda T., Jastrzębowski S., Ukalska J. 2015. Circumferential variation in heartwood in stands of black locust (Robinia pseudoacacia L.). Drewno, 58(195): 31-44.

Klisz M.,  Wojda T.  2014. Genetic Studies of Wood Structure Using an Optical Fibre Analyser. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 22, 4(106): 117-120.

Klisz M., Wojda T. 2014. Jak wykorzystać robinię? Drwal, 2:66-69.

Klisz M., Wojda T. 2013. Czy bronić robinii? Las Polski, 22:23-25.

Zajączkowski K., Wojda T. 2012. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) w gospodarczej uprawie plantacyjnej. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 4(33):130-135.

Wojda T., Niemczyk M., Kowalczyk J. 2012. Proweniencyjno-rodowa zmienność terminu wiosennego rozwoju pąków brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth). Sylwan, 156(3):197-207.

Wojda T.  2010. Provenance and family variation in leaf morphology of silver birch (Betula pendula Roth) in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae (Polish Journal of Botany), vol. 79, supplement 1, p. 29.

Szczygieł K., Wojda T. 2010. Mikrorozmnażanie wisienki stepowej (Cerasus fruticosa Pallas). Leśne Prace Badawcze, vol. 71(4): 351-355.

Szczygieł K., Wojda T. 2008. Mikrorozmnażanie czereśni ptasiej (Prunus avium L.) i jej plantacyjna uprawa we Włoszech. Leśne Prace Badawcze, Vol. 69 (1); 72-75.

Wojda T. 2007. Zmienność cech morfologicznych liści brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) w Polsce. Sylwan, 3:3-10.

Wojda T. 2004. Zmienność wiosennej fenologii polskich i litewskich pochodzeń brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth). Sylwan, 8:52-60.

Wojda T., Tracz H. 2003. Dynamika metabolizmu oddechowego gleb wybranych stanowisk parku dendrologicznego SGGW. Sylwan, 5:21-27.

Bodył M., Wojda T. 2010. Nasiona czereśni ptasiej – zbiór, ocena i siew. Głos Lasu, 2(476): 11-13.

Wojda T., Sułkowska M. 2009. Fenologiczna i genetyczna zmienność wybranych proweniencji brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) a regionalizacja pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego. Przegląd Leśniczy, 5 (215/XIX); s. 21.

Wojda T. 2007. Niezwykły pokrój brzozy brodawkowatej. Rocznik Dendrologiczny, 55:203-204.

Bodył M., Wojda T. 2007. Doświadczalne powierzchnie badawcze - znaczenie dla nauki leśnej oraz praktyka ich zakładania. Głos Lasu, 9(447): 7-10.

Wojda T. 2007. Zapałki spod znaku czarnego kota. Drwal, 6(25): 38-39.

Wojda T. 2007. Uprawa brzozy karelskiej w Finlandii. Głos Lasu, 3:18-20.

Kowalczyk J., Wojda T. 2005. Brzoza w lasach Finlandii. Las Polski, 3:14-15.

Recenzje i omówienia

Wojda T. 2010. Provenance and family variation in growth of Betula pendula Roth in juvenile age. X International Conference of Young Scientists "Eurasian Forests – Podmoskovny vechera". 19-25.IX.2010. Moskwa, Materiały konferencyjne: 59-62.

Sułkowska M., Wojda T. 2009. Isozyme variability in Polish and Latvian silver birch (Betula pendula Roth) provenances. IX International Conference of Young Scientists "Eurasian Forests – Polish Forests". 24-30 maja 2009. The Publishing House of the Moscow State University of Forestry. Moscow-Kórnik, 2009, str. 162-167.

Zajączkowski K., Załęski A., Kowalczyk J., Wojda T., Kantorowicz W., Bodył M. 2007. Zmienność wewnątrzgatunkowa brzozy brodawkowatej na powierzchniach porównawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Sprawozdanie naukowe IBL za lata 2003-2007, 1-53. Sękocin Stary.

Markiewicz P., Wojda T. 2006. „Lasy Eurazji – Węgierski Las". VI Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców 4-9 lipca 2006 r., Sopron, Węgry. Leśne Prace Badawcze, 4:149-151.

Wojda T. 2006. Leaf morphology in Polish populations of silver birch (B. pendula Roth). VI International Conference of Young Scientists „Forests of Eurasia – Hungarian Forest". 4-9.07.2006. Sopron. Materiały konferencyjne, 59-62.

Markiewicz P., Wojda T. 2005. „Lasy Eurazji – Góry Uralu" V Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców. Leśne Prace Badawcze, 4:122-124.

Wojda T. 2005. Juvenile-mature genetic correlations for early selection: a review. V International Conference of Young Scientists „The Urals". 26-30.09.2005. The Publishing House of the Moscow State University of Forestry, Moscow, str. 93-96.

Wojda T. 2004. Provenance and family variations of Betula pendula Roth in breeding features on FRI experimental plots. Referat wygłoszony w Finnish Forest Research Institute, 15-19.11.2004.

Wojda T. 2004. Weight and viability of silver birch (Betula pendula Roth) seeds in Polish selected seeds stands. IV International Conference of Young Scientists „Forests of Eurasia – Eastern Carpathians", 27.09-1.10.2004.

Zajączkowski K., Załęski A., Kowalczyk J., Wojda T., Zajączkowska B., Kantorowicz W., Zawadzki M. 2002. Zmienność wewnątrzgatunkowa brzozy brodawkowatej na doświadczalnych powierzchniach porównawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Sprawozdanie naukowe IBL za lata 2000-2002, Warszawa, 1-36.

Załęski A., Zajączkowski K., W. Kantorowicz, Wojda T., Zawadzki M., Zajączkowska B., Garbień-Pieniążkiewicz D. 2002. Wzrost oraz przydatność hodowlana szybko rosnących gatunków drzew leśnych w uprawach plantacyjnych w różnych warunkach siedliskowych i uprawowych. Sprawozdanie naukowe IBL za lata 2000-2002, Warszawa, 1-41.

Zajączkowski K., Kwiecień R., Zajączkowska B., Wojda T., Zawadzki M. 2001. Produkcyjne możliwości wybranych odmian topoli i wierzby w plantacjach o skróconym cyklu. Sprawozdanie naukowe IBL za lata 1993-2001, Warszawa, 1-66.