Wernisaż wystawy: 15 lat Izby Edukacji Leśnej IBL

11
cze
2012

Wernisaż wystawy „15 lat Izby Edukacji Leśnej IBL”

 

Wernisaż wystawy „15 lat Izby Edukacji Leśnej IBL

Organizatorzy wernisażu powitali przybyłych gości (od lewej: G. Szujecka,

dr hab. R. Szczygieł, I. Krzyżanowska oraz G. Głuch)

    Na wernisaż przybyli zaproszeni goście: prof. dr hab. Andrzej Leśniak, prof. dr hab. Marek Kosmala i dr Agata Cieszewska z Wydziału Ogrodniczego i Architektury Krajobrazu SGGW, Katarzyna Francisz z Oficyny Wydawniczej FOREST, przedstawiciel z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, edukatorzy z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Lasów Miejskich w Warszawie, Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, Parku przy Muzeum Pałacu w Wilanowie, dyrektorzy szkół i gminnych ośrodków kultury oraz metodycy, stażyści, jak również nauczyciele z okolicznych szkół oraz pracownicy Instytutu. Przybyli goście z zainteresowaniem obejrzeli prezentowane na wystawie prace. Oprócz ponad 60 prac fotograficznych ukazujących pracowników Instytutu, praktykantów i stażystów w czasie zajęć edukacyjnych lub uczestniczących w pracach wykonawczych i organizacyjnych, zamieszczono także zdjęcia archiwalne oraz liczne publikacje i foldery edukacyjne opracowane przez pracowników IBL.

    Na wystawie zgromadzono również szereg prac malarskich powstałych podczas I pleneru „Bliżej natury – bliżej sztuki" zorganizowanego 26 maja br. na terenie IBL. Ich autorzy, artyści amatorzy uczestniczący w zajęciach malarstwa sztalugowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli (filia w Mysiadle i Łazach): Jan Drewicz, Grażyna Głuch, Kordula Gryglak, Elżbieta Kazimierczyk, Barbara Wierzgała i Janina Zielińska, wzięli udział w wernisażu.

Wernisaż wystawy „15 lat Izby Edukacji Leśnej IBL

 

    W drugiej części spotkania dokonano uroczystego otwarcia ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Na sosnowym szlaku" dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 52 880 zł. Ścieżka składa się z 10 przystanków edukacyjnych i kilkudziesięciu interaktywnych urządzeń edukacyjnych.

Wernisaż wystawy „15 lat Izby Edukacji Leśnej IBL
Mateusza Piesiaka, zwycięzcy międzynarodowego konkursu fotograficznego z 2011 roku w kategorii wiekowej 11-14 lat.

    Wystawę, znajdującą się w budynku B, w holu głównym, można oglądać do 15 lipca br. w godz. 830-1500.

Tekst:  Grażyna Głuch

Zdjęcia: K. Tkaczyk, G. Głuch

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  • Termin: 11 czerwiec 2012 00:00
  • Opiekun wydarzenia: G. Szujecka, dr hab. R. Szczygieł, I. Krzyżanowska oraz G. Głuch