Aktualne Problemy Ochrony Lasu

Konferencja „Aktualne problemy ochrony lasu" ma charakter naukowo-praktyczny i jest organizowana corocznie przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, na terenie której konferencja ma miejsce. Do 2014 r. współorganizatorem konferencji była Komisja Ochrony Zasobów Leśnych Polskiego Towarzystwa Leśnego.

W konferencji biorą udział naukowcy i praktycy z Polski i krajów ościennych. Jest to jedyne forum w Polsce, na którym przedstawiane są najnowsze wyniki badań naukowych i obserwacji terenowych, a także można wymienić się poglądami na tematy związane z aktualnymi problemami ochrony lasu.

Streszczenia wygłoszonych referatów są publikowane w postaci broszury oraz umieszczane w zakładce "Materiały konferencji".

Korespondencję związaną z konferencją prosimy kierować na adres: konferencja.ochroniarska@ibles.waw.pl

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji.
Prof. dr hab. Andrzej Kolk
Dr hab. Lidia Sukovata, prof. nadzw.
Dr hab. Iwona Skrzecz