Konferencja „Zamieranie Drzewostanów w Polsce – Przyczyny i Konsekwencje" odbędzie się w dniach 15-17 października 2019 r. w Hotelu Ameliówka (http://ameliowka.pl/) położonym na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska" (RDLP w Radomiu, Nadleśnictwo Zagnańsk). 

 

Organizatorzy:

   Instytut Badawczy Leśnictwa we współpracy z:

   Komisją Ochrony Lasu Polskiego Towarzystwa Leśnego

   Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu

   Zespołem Ochrony Lasu w Radomiu
    

 

Ważne daty:

 

Komunikat I

20 czerwca 2019 r.

Termin rejestracji on-line i płatności

20 września 2019 r.

Przyjmowanie streszczeń

20 września 2019 r.

Udostępnienie programu Konferencji  i streszczeń on-line

4 października 2019 r.

 

Pierwszym – głównym językiem konferencji jest polski, drugim – angielski. Przyjmujemy streszczenia prezentacji w obu językach.

 

 

 

Projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych  - OZwRCIN uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)", umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00.