dr inż. Ewa Zin

telefon:
85 6812 396 wew. 35
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Lasów Naturalnych
adres:
ul. Park Dyrekcyjny 6
 
17-230 Białowieża

pokój nr 45

Edukacja i stopnie naukowe

2008 - uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

2008 - uzyskanie tytułu magistra filologii germańskiej w Instytucie Germanistyki, na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2008 - uzyskanie tytułu magistra nauk leśnych na Wydziale Leśnym Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego (SLU).

2016 - uzyskanie tytułu doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego (SLU); praca doktorska: „Fire history and tree population dynamics in Białowieża Forest, Poland and Belarus" (http://pub.epsilon.slu.se/13699/).

Zainteresowania naukowe

  • Dendroekologia, dendrochronologia.
  • Historia pożarów.
  • Pożary kontrolowane
  • Dynamika drzewostanów, dynamika odnowienia, dynamika zaburzeń.
  • Botanika.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Zin E., Drobyshev I., Bernacki D., Niklasson M. 2015. Dendrochronological reconstruction reveals a mixed-intensity fire regime in Pinus sylvestris-dominated stands of Białowieża Forest, Belarus and Poland. Journal of Vegetation Science, 26(5): 934-945.
 
Zin E., Niklasson M., Szczygieł R. 2014. Past and present fire regimes in temperate forest zone of lowland Central Europe. [W:] Advances in Forest Fire Research, Viegas, D.X. (Ed.), Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, p. 575-582; http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0884-6_66.
 

Halme P., Allen K. A., Auniņš A., Bradshaw R. H. W., Brūmelis G., Čada V.,  Clear J. L., Eriksson A.-M., Hannon G., Hyvärinen E., Ikauniece S., Iršėnaitė R., Jonsson B. G., Junninen K., Kareksela S., Komonen A., Kotiaho J. S., Kouki J., Kuuluvainen T., Mazziotta A., Mönkkönen M., Nyholm K., Oldén A., Shorohova E., Strange N., Toivanen T., Vanha-Majamaa I., Wallenius T., Ylisirniö A.-L., Zin E. 2013. Challenges of ecological restoration: Lessons from forests in northern Europe. Biological Conservation, 167: 248-256.

Zin E., Obidziński A. 2011. Mszaki epifityczne świerka pospolitego w wybranych zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego [Epiphytic bryophytes of Norway spruce in selected forest communities of Białowieża National Park, NE Poland]. Sylwan, 155 (11): 769-777.

Niklasson M., Zin E., Zielonka T., Feijen M., Korczyk A. F., Churski M., Samojlik T., Jędrzejewska B., Gutowski J. M., Brzeziecki B. 2010. A 350-year tree-ring fire record from Białowieża Primeval Forest, Poland: implications for Central European lowland fire history. Journal of Ecology, 98: 1319-1329.

Artykuły popularnonaukowe

Zin E. 2010. Martwe drewno. Drwal, 7: 33.

Inne

ResearcherID: E-3538-2016

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Zin

Hobby

Pływanie, wędrowanie.