lokalizacja

Lokalizacja:

Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża,


Zakład znajduje się w Białowieży, w zabytkowym piętrowym budynku zajmowanym poprzednio kolejno przez: Zarząd Apanaży Carskich, administrację Lasów Państwowych i Technikum Leśne.
Budynek wyposażony jest obecnie w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań naukowych, w tym sieć komputerową LAN połączoną z Internetem za pomocą stałego łącza. Oprócz pracowni i laboratoriów wykorzystywanych przez stałych pracowników Zakładu, znajdują się tu również trzy dobrze wyposażone pokoje gościnne oraz pokoje do pracy służące przyjeżdżającym do Białowieży badaczom z innych ośrodków.