Zbiory naukowe

 

  • Zielnik:
  • Zbiory entomologiczne: 18,000 okazów;
  • Inne zbiory zoologiczne: pajęczaki - ok. 1,000 okazów; mięczaki - 300; pierścienice - 1,000; ryby - 100; płazy - 1,000; gady - 100;
  • Biblioteka: liczba woluminów zwartych - 9550; tytułów periodyków - 244.