Zakład Lasów Naturalnych

kierownik komórki

dr hab. Rafał Paluch

telefon:
85 681 2396 wew. 33

Kontakt (sekretariat):

telefon:
85 681 2396
faks:
85 681 2203
adres:

Białowieża 17-230

ul. Park Dyrekcyjny 6

Informacje ogólne

Pracownicy Zakładu Lasów Naturalnych, styczeń 2019 roku

Badania oraz odbywane w Zakładzie staże i praktyki dotyczą:

  1. Wieloletniej dynamiki leśnych zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych, występujących w północno-wschodniej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Białowieskiej,
  2. Rozwoju drzew i drzewostanów ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń, np. pożarów, gradacji owadów określony za pomocą metod dendrochronologicznych,
  3. Opracowania lokalnych chronologii wzorcowych gatunków drzew Puszczy Białowieskiej,
  4. Długookresowego monitoringu bezkręgowców w lasach naturalnych Puszczy Białowieskiej,
  5. Roli i znaczenia martwego drewna w lesie ze szczególnym uwzględnieniem owadów saproksylicznych,
  6. Oceny poziomu zagrożenia i intoksykacji środowiska leśnego w strefie małych zagrożeń (monitoring techniczny i biologiczny),
  7. Zmiany ekoklimatu Puszczy Białowieskiej,
  8. Doskonalenia metod ochrony czynnej zwierząt i roślin,
  9. Gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych,
  10. Doskonalenia metod półnaturalnej hodowli lasu. W zakres działalności Zakładu wchodzi również działalność edukacyjno-szkoleniowa.

Informacje zakładowe


Informacje