IBL
Seminarium pt. „Kornik ostrozębny (trójzębny) Ips acuminatus Gyll. – występowanie, biologia, monitoring populacji oraz aktualne zagrożenie”

25
lut
2016

W dniu 19 lutego 2016 roku odbyło się seminarium Zakładu Ochrony Lasu pt. „Kornik ostrozębny (trójzębny) Ips acuminatus Gyll. – występowanie, biologia, monitoring populacji oraz aktualne zagrożenie”. Było to kolejne seminarium, na którym gościliśmy osoby spoza Instytutu Badawczego Leśnictwa, w tym: pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu oraz dr Ivan Milenković z Wydziału Leśnego Uniwersytetu w Belgradzie.


Uczestnicy seminarium Zakładu Ochrony Lasu

W trakcie seminarium referaty wygłosili: dr inż. Radosław Plewa z Zakładu Ochrony Lasu IBL i mgr inż. Przemysław Jakubiński z Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu.
Dr inż. Radosław Plewa przedstawił biologię tego szkodnika oraz ewentualne sposoby jego monitoringu (na podstawie wcześniejszych badań IBL prowadzonych dla kornika drukarza). Następnie mgr inż. Przemysław Jakubiński zapoznał uczestników spotkania ze skalą zagrożenia drzewostanów przez  kornika ostrozębnego na terenie RDLP w Radomiu i Lublinie oraz z planami działania zmierzającymi do ograniczenia szkód powodowanych przez ten gatunek.


Od lewej: dr inż. Radosław Plewa i dr hab. Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony Lasu IBL oraz dr inż. Marek Kamola – kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu

Na terenie radomskiego ZOL-u wzrosła znacznie liczba sygnałów z nadleśnictw dotyczących zjawiska zamierania drzewostanów sosnowych, gdzie proces ten jest niezwykle intensywny i dynamiczny. Liczne obserwacje terenowe i laboratoryjne potwierdziły, że główną przyczyną obserwowanego zjawiska jest masowe występowanie kornika ostrozębnego.  Zwiększające się zagrożenie ze strony tego szkodnika stanowi wyzwanie zarówno dla pracowników w terenie, jak i naukowców. Poszukiwanie przyczyn wzmożonego występowania tego gatunku, testowanie nowych, skutecznych metod monitoringu oraz ochrony drzewostanów może stać się podstawą dalszej współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi a Instytutem Badawczym Leśnictwa.


Pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja, w której udział wzięli: dr inż. Cezary Bystrowski, prof. Jacek Hilszczański, dr inż. Tomasz Jabłoński, mgr inż. Przemysław JakubińskiWojciech Janiszewski, dr inż. Marek Kamola, Marek Michalewski, dr hab. Tomasz Oszako, dr inż. Radosław Plewa, prof. Zbigniew Sierota, dr hab. Iwona Skrzecz.

Opr. Aleksandra Prokocka
Fot. Aleksandra Prokocka

Zakład Ochrony Lasu


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »