IBL
Seminarium pt: "Zamieranie pędów sosny"

02
mar
2016

26 lutego odbyło się seminarium Zakładu Ochrony Lasu dotyczące zjawiska „Zamierania pędów sosny”, na którym zostały wygłoszone dwa referaty.


Uczestnicy seminarium

Pierwszą z prezentacji przedstawiła mgr inż. Hanna Szmidla z Zakładu Ochrony Lasu IBL, drugą dr Ivan Milenković z Wydziału Leśnego Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia). W tym tygodniu w gronie słuchaczy gościliśmy dr hab. Dorotę Hilszczańską z Zakładu Ekologii IBL, a także po raz kolejny - przedstawicieli Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu.
Mgr Hanna Szmidla podczas swojego wystąpienia zapoznała słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami fitopatologicznymi, przyczynami powstawania zjawiska zamierania pędów sosny na terenie Polski, sposobami ochrony sosny w szkółkach i drzewostanach oraz nowymi potencjalnymi zagrożeniami ze strony patogenów grzybowych.


Ivan Milenković z Uniwersytetu w Belgradzie w trakcie prezentacji

W drugiej części seminarium, dr Ivanowi Milenković przedstawił sytuację związaną z najważniejszymi chorobami pędów sosny w Serbii, sposobami ich rozpoznawania, metodami monitoringu i ewentualnymi działaniami ochronnymi w zagrożonych drzewostanach. W tłumaczeniu na język polski pomagał mgr inż. Miłosz Tkaczyk.


Od lewej: Miłosz Tkaczyk, Iwona Skrzecz i Katarzyna Kubiak-Siwińska z IBL

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja, w której udział wzięli: m. in. dr hab. Dorota Hilszczańska, dr inż. Marek Kamola, mgr Hanna Michalewska, prof. Zbigniew Sierota, dr hab. Iwona Skrzecz oraz Prelegenci.


Od lewej: Marek Kamola, Hanna Michalewska i Piotr Lasota z ZOL- w Radomiu


Uczestnicy seminarium: od lewej Małgorzata Lissy, Monika Małecka, Marta Siebyła z IBL


Od lewej: Danuta Woreta, Alicja Sowińska i Alicja Sierpińska z IBL

Opr. Aleksandra Prokocka
Fot. Aleksandra Prokocka

Zakład Ochrony Lasu


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »