Opracowanie: dr inż. Tomasz Jabłoński
OL
Spotkanie Trójstronne specjalistów z zakresu ochrony lasu z Czech, Słowacji i Polski

29
wrz
2014

W dniach 8-10 września 2014 r. na terenie RDLP w Krośnie (Nadleśnictwa: Baligród, Stuposiany i Komańcza) odbyło się jubileuszowe XX Spotkanie Trójstronne specjalistów z zakresu ochrony lasu z Polski, Czech i Słowacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

  • Zakładu Ochrony Lasu IBL – dr hab. Iwona Skrzecz, dr hab. Wojciech Grodzki, dr inż. Monika Małecka, dr. inż. Tomasz Jabłoński oraz dr inż. Grzegorz Tarwacki,
  • RDLP w Krośnie - mgr inż. Tomasz Najbar,
  • Zespółu Ochrony Lasu w Krakowie – dr inż. Alfred Król,
  • Instytutu Badawczego Leśnictwa i Łowiectwa w Pradze – doc. inż. Petr Zahradnik, dr inż. Roman Modlinger  i  dr inż. Jan Lubojacký,
  • Narodowego Centrum Leśnego w Zwoleniu - dr inż. Milan Zúbrik, dr inż. Jozef Vakula i inż. Slavomír Rell,
  • Nadleśnictw: Baligród, Stuposiany i Komańcza.

    Spotkanie miało formę objazdu terenowego, w czasie którego omawiane były zagadnienia związane z aktualnymi problemami z zakresu ochrony lasu i ochrony przyrody. Na terenie Nadleśnictwa Baligród zaprezentowano m.in. problematykę związaną z zamieraniem drzewostanów jodłowych (rak jodły) i szkód powodowanych przez zwierzynę (jeleniowate, żubry i niedźwiedzie) w przebudowywanych drzewostanach przedplonowych. Podczas pobytu na terenie LKP Stuposiany zapoznano się z głównymi założeniami i realizacją programu restytucji żubra, natomiast na terenie Nadl. Komańcza omówiono zagadnienia dotyczące szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne (wiatr i śnieg). W programie spotkania, oprócz punktów merytorycznych, uwzględniono również prezentację ciekawych miejsc regionu, m.in. zabytkowej cerkwi i reliktu wsi Łopienka, retort do wypalania węgla drzewnego i Elektrowni Wodnej w Solinie.

 

Retorta gotowa do wypalania węgla drzewnego

  

Świeży odcisk łapy pozostawiony przez niedźwiedzia

 

 


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »