IBL
Spotkanie z firmą IWING

08
kwi
2016

W piątek 4 marca 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej IBL odbyło się seminarium Zakładu Ochrony Lasu, które podzielone było na 2 części: w pierwszej prelegentami byli goście z firmy IWING, zajmującej się wykorzystywaniem w nauce i przemyśle bezzałogowych statków powietrznych – dronów. W drugiej, kameralnej części seminarium, dr hab. Lidia Sukovata zaprezentowała zagadnienia dotyczące analiz statystycznych, które mogą być stosowane przy opracowywaniu wyników uzyskanych w projektach badawczych.

Podczas spotkania, przedstawiciele firmy IWING, zaprezentowali:

  • rodzaje dronów i ich funkcje,
  • możliwości wyposażenia bezzałogowych statków powietrznych np. kamery termowizyjne TAU-2,
  • wykonywane przez firmę ortofotomapy ARGB i CIR,
  • przykłady wykonanych realizacji np. ocena stanu upraw rolniczych.


Uczestnicy seminarium Zakładu Ochrony Lasu


Goście z firmy IWING

Pracownicy IWING zaprezentowali także samolot bezzałogowy, wykorzystywany przez firmę do wykonywania zdjęć terenów rolniczych i leśnych. Pokazowi towarzyszyła ożywiona dyskusja.


Prezentacja samolotu bezzałogowego

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pracowników Instytutu Badawczego Leśnctwa. Uczestniczyło w nim blisko 50 osób z różnych jednostek IBL, oprócz Zakładu Ochrony Lasu, takich jak: Zakład Ekologii Lasu (ZEL), Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZZZL), Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (Ppoż) oraz Informacja Naukowa i Promocja (INP). Swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu oraz dr Ivan Milenković z Uniwersytetu w Belgradzie.


Prof. dr hab. Zbigniew Sierota z Zakładu Ochrony Lasu IBL


Od lewej: dr Katarzyna Sikora, dr Monika Małecka i dr Danuta Woreta z Zakładu Ochrony Lasu IBL

Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której udział wzięli: z ZZZL – Dariusz Balicki, Żaneta Ciarka, Bartłomiej Kruszewski, z ZOL – Tomasz Jabłoński, Wojciech Janiszewski, Tomasz Jaworski, Katarzyna Kubiak-Siwińska, Zbigniew Sierota, Iwona Skrzecz, Alicja Sowińska, Lidia Sukovata, z Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu – Marek KamolaSławomir Michalewski.

W drugiej (nieoficjalnej) części, dr hab. Lidia Sukovata wygłosiła prezentację pod tytułem: „Podstawowe aspekty analiz statystycznych i planowania badań”. Przedstawiła w niej zagadnienia związane ze sprawdzaniem założeń do wykonywanych testów statystycznych, przygotowywaniem danych do analiz statystycznych, a także nowych metodach stosowanych w tychże analizach.
Po wystąpieniu, dr hab. Lidia Sukovata odpowiedziała na kilka pytań oraz zaprosiła osoby zainteresowane tematyką na indywidualne spotkania.


Dr hab. Lidia Sukovata podczas wygłaszania prezentacji

 

Opr. Aleksandra Prokocka
Fot. Aleksandra Prokocka (Zakład Ochrony Lasu) i Artur Sawicki (Informacja Naukowa i Promocja)


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »