IBL
Wystawa pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”

25
paź
2016

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pruszkowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Pruszkowie i Instytutem Badawczym Leśnictwa zorganizowała Wystawę pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”.

   Inaugurację otwarcia wystawy poprzedziło seminarium o tym samym tytule, które odbyło się 17 października 2016 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. Wystawa została objęta honorowym patronatem Starosty Pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia i Prezydenta Pruszkowa Pana Jana Starzyńskiego, a patronat medialny TEL-KAB i POP RADIO.

Uczestnicy inauguracji Wystawy pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”

   Na uroczystość przybyli: dr Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Pani Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego, inż. Andrzej Kurzela, Wiceprezydent Miasta Pruszkowa, Pani Maria Makowska, Przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Marlena Skorupka-Dziedzic, Kierownik Oddziału Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie miejskich szkół i przedszkoli.

Dr Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

   Licznie przybyłych gości przywitali organizatorzy wystawy: dr Agata Wolska-Adamczyk (PPIS) i mgr Marek Śrębowaty, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.

Mgr Marek Śrębowaty, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie i dr Agata Wolska-Adamczyk, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie

Podziękowanie dla współorganizatorów wystawy odebrali: prof. dr hab. Jacek Hilszczański, zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Pan Rafał Szkwarek, dyrektor Smurfit Kappa

   Na wstępie spotkania cele wystawy przedstawił Pan Mariusz Orpik z Wydziału Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie.

Mariusz Orpik z Wydziału Promocji Zdrowia w PSSE w Pruszkowie

  Głównym celem udostępnienia wystawy mieszkańcom powiatu pruszkowskiego było upowszechnienie wiedzy na temat grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących oraz zapoznanie społeczeństwa z zasadami bezpiecznego grzybobrania.

Na wystawie zaprezentowano ponad 60 modeli grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących

  Podczas seminarium referaty wygłosili:

1. „Grzyby – organizmy niezliczone, niezbadane, nieodkryte” – dr Aleksandra Rosa-Gruszecka (Instytut Badawczy Leśnictwa).

2. „Poznaj Grzyby – unikniesz zatrucia” – dr Agata Wolska-Adamczyk (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie).

3. „Chronimy lasy dla przyszłych pokoleń” – mgr inż. Artur Sawicki (Instytut Badawczy Leśnictwa).

4. „Metody przetwarzania grzybów. Bezpieczeństwo żywienia i żywności” – Beata Zenoberg (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie).

   Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na zwiedzenie wystawy przygotowanej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. Dla zwiedzających przygotowane zostały atrapy ponad 60. grzybów w stylizowanym środowisku ich występowania w skali 1:1 oraz tematyczne filmy edukacyjne pozwalające poznać budowę grzybów, ich różnicowanie, zasady bezpiecznego przebywania w lesie oraz reguł obowiązujących podczas grzybobrania. Okazy prezentowane były w otoczeniu drzewek, krzewów i innych elementów runa leśnego, które tworzą niepowtarzalną atmosferę lasu. Zwiedzający mogli nieodpłatnie otrzymać książeczkę w formie składanki pt. „Bezpieczne grzybobranie” wydaną przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.

 

Opracowanie: Artur Sawicki

Zdjęcia: Aleksandra Rosa-Gruszecka, Artur Sawicki

TAGI: zol


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »