dr inż. Marcin Jachym

telefon:
12 252 82 05
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Lasów Górskich
adres:

ul. Fredry 39
30-605 Kraków
Pokój nr 9

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

2004 - uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Praca doktorska pt. „Wpływ parazytoidów na populacje larw zasnuj (Cephalcia spp.) związanych ze świerkiem w okresie międzygradacyjnym".

Zainteresowania naukowe

  • Ochrona lasów górskich.

  • Monitoring i prognozowanie zagrożenia ze strony foliofagów w górach.

  • Rośliniarki z rodzaju Cephalcia.

  • Możliwości wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w ochronie lasu.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Jachym M.: Web-spinning sawflies of the genus Cephalcia Panzer (Hymenoptera, Pamphiliidae) in the Picea abies forests of the Beskidy mountains (Poland). Journal of Forest Science, 53, Special Issue, 2007: 63–68.

Jachym M.: Influence of parasitoids on the spruce-related web-spinning sawflies (Cephalcia spp.) larvae populations in the inter-outbreaks period. [In:] Csoka G., Hirka A., Koltay A. (eds.). Biotic damage in forests. Proceedings of the IUFRO Symposium (WP 7.03.10 "Methodolgy of forest pest and disease survey in Central Europe") Hungarian Forest Research Institute, Mátrafüred, Hungary, 2006: 302-306.

Jachym M., Liška J., Holuša J.: First record of Cephalcia masuttii (Hymenoptera: Pamphilidae) in Poland and the Czech Republic. Entomological Problems, 2005, 35(2): 113-114,

Jachym M., Grodzki W.: Possibilities of the use of the Forest Informatics System (SILP) and digital maps in the forest protection in Poland. [In:] Grodzki W. (ed.) GIS and databases in the forest protection in Central Europe. Forest Research Institute, Warsaw, 2005: 55-60.

Grodzki W., Jachym M.: GIS ve výzkumu a praxi ochrany lesa. Zpravodaj ochrany lesa, 2005, 11: 45-51.

Jachym M., Holuša J.: Výskyt a význam ploskohřbetek rodu Cephalcia ve smrkových lesích na česko-polském pomezí. [In:] Kapitola P. (ed.) Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. VULHM Jiloviste Strnady, 2003: 48-52.

Jakuš R., Grodzki W., Ježik M., Jachym M.: Definition of spatial patterns of bark beetle Ips typographus (L.) outbreak spreading in Tatra Mountains (Central Europe), using GIS. [In:] McManus M. L., Liebhold A. M. (eds.). Proceedings Ecology, Survey and Management of Forest Insects GTR NE-311, 2003: 25-32.

Jachym M.: Location, Evolution and Importance of Cephalcia spp. (Hym: Pamphiliidae) Populations in Polish Carpathian Mountains, [In:] McManus M. L., Liebhold A. M. (eds.). Proceedings Ecology, Survey and Management of Forest Insects GTR NE-311, 2003: 145.

Jachym M., Niemtur S.: Using digital maps for presentation of selected characteristics of the Carpathian mountains spruce forest stands in the national forest IT system (SILP). [In:] Kozak J., Szablowska A., Troll M., Załuski B. (eds.). EnviroMount Conference on GIS and RS in Mountain Research. GIS Laboratory. Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University, 2002: 53.

Grodzki W., Jachym M.: Evidence and forecast of the some insect pest in Norway spruce stands – towards the use of GIS analysis. [In:] Knizek M., Forster B., Grodzki W. (eds.) Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe. Proceedings of the IUFRO Working Party 7.03.10. September 24-28. Busteni. Romania, Forest Research and Management Institute (ICAS) Section of Brasov, 2001: 26-31.

Jachym M.: Forecast of the threat by Cephalcia spp. in Beskidy Mountains (Poland), on the basis of digital map and GIS analysis. [In:] Knizek M., Forster B., Grodzki W. (eds.) Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe. Proceedings of the Fourth Workshop of the IUFRO WP 7.03.10. September 17-20. Prague, Czech Republic, Journal of Forest Science. 47, Special Issue, 2001, 2: 7-10.

Jachym M.: Forecast and control of the spruce web-spinning sawflies (Cephalcia sp.) in the Beskidy mountains in Poland in 1998. [In:] Forster B., Knizek M., Grodzki W. (eds.) Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe. Proceedings of the Second Workshop of the IUFRO WP 7.03.10. April 20-23. Sion-Châteauneuf, Switzerland, 1999: 164-167.

Grodzki W., Kosibowicz M., Jachym M.: Różnorodność biologiczna ekosystemów a problemy ochrony lasów górskich. Sylwan, 1999, 3: 21-31.

Kosibowicz M., Jachym M.: The spruce web-spinning sawflies (Cephalcia sp.) in the Beskidy mountains in Poland – occurrence, importance and control. [In:] Grodzki W., Knizek M., Forster B. (eds.) Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe. Proceedings of the First Workshop of the IUFRO WP 7.03.10. April 21-24. Ustroń- Jaszowiec, Poland, 1998: 85-87.

Artykuły popularnonaukowe

Grodzki W., Jachym M.: Lasy górskie – zagrożenia w roku 2006 i przewidywania na rok 2007. Las Polski, 2007, 9: 26-27.

Grodzki W., Jachym M.: Aktualne problemy ochrony lasów górskich w Polsce 2006/2007. [In:] Kunca A. (ed.) Aktualne problemy v ochrane lesa 2007. Narodne lesnicke centrum Zvolen, 2007: 40-43.

Grodzki W., Jachym M.: Ochrona lasów górskich – zagrożenia w roku 2005 i przewidywania na rok 2006. Las Polski, 2006, 7: 16-17.

Grodzki W., Jachym M.: Aktualne problemy ochrony lasów górskich w Polsce 2006. [In:] Kunca A. (ed.) Aktualne problemy v ochrane lesa 2006. Narodne lesnicke centrum Zvolen, 2006: 26-29.

Jachym M., Grodzki W.: SILP i GIS w ochronie lasu. Las Polski, 2005, 12: 20-21.

Grodzki W., Jachym M.: Lasy górskie – zagrożenie u progu sezonu wegetacyjnego 2005 roku. Las Polski, 2005, 7: 21-22.

Jachym M.: System Informacji Przestrzennej w polskich lasach. Konspekt, 2005, 3 (23): 56-60.

Grodzki W., Jachym M.: Zagrożenie lasów górskich w roku 2003 i przewidywania na rok 2004. Las Polski, 2004, 5: 14-15.

Grodzki W. Jachym M.: Zagrożenia w lasach górskich. Las Polski, 2003, 7: 12-13.

Grodzki W., Jachym M.: 2002, Zagrożenia lasów górskich w roku 2001 i prognoza na rok 2002. Głos Lasu 4: 15-17.

Grodzki W., Jachym M.: Zagrożenia w lasach górskich. Las Polski, 2001, 7: 16-17.

Hobby

Malarstwo polskie XVIII i XIX wieku.