Zimowa Szkoła Leśna „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie”

13
mar
2018

Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych informują o organizacji X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej, która odbędzie się od 13 do 15 marca w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym.

KOMUNIKAT

Tematyka X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej:

- przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie prowadzą do wzrostu zainteresowania lasem i leśnictwem. Stanowi to wyzwanie dla edukacji w tej dziedzinie
i rodzi potrzebę stosowania nowych technologii, narzędzi, form i programów zajęć przeznaczonych dla różnych grup społecznych;

- potrzeba analizy i oceny zachodzących zmian w lasach i ich otoczeniu społeczno-gospodarczym wymaga poszerzania wiedzy osób związanych z leśnictwem. Rozwój form
i metod kształcenia staje się ważnym zadaniem dla nauk i szkolnictwa leśnego;

- informacje o leśnictwie są istotnym elementem komunikacji społecznej, co jest podstawą współpracy interesariuszy oraz kształtowania ich wzajemnych relacji. Metody komunikacji powinny uwzględniać rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa, jak również sprzyjać pogłębianiu zainteresowania lasami i leśnictwem.

Sesja ZSL obejmuje  trzy bloki tematyczne:

  • Współczesne wyzwania edukacji leśnej.
  • Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego.
  • Komunikacja leśników ze społeczeństwem.

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
  • Termin: 13 marzec 2018 09:00 - 15 marzec 2018 16:00
  • Opiekun: dr inż. Joanna Szewczykiewicz
  • e-mail: J.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl