Z LEŚNEGO ŚWIATA

Biuletyn ukazujący się od roku 2009 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008.
Zespół redakcyjny wybiera i opracowuje publikacje z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL. Uwagi i sugestie dotyczące biuletynu prosimy przesyłać pod adresem T.Zachara@ibles.waw.pl

 

31.11.2018 r.

Drodzy Czytelnicy,

W ostatnim okresie media donosiły o wyjątkowo dotkliwej klęsce pożarów na zachodnich krańcach Stanów Zjednoczonych. Piszemy o tej sprawie i my, przedstawiając aspekty finansowe wydarzenia, jak i reperkusje polityczne na najwyższych szczeblach władzy. Z kolei Europa mierzy się ze skutkami tegorocznej suszy, z którą powiązane jest nasilenie szkód biotycznych. Właściciele lasów w Niemczech oczekują wsparcia ze strony władz państwowych w zmaganiach z suszą i kornikiem a leśnicy zatrudnieni w lasach publicznych domagają się podwyżek wynagrodzeń z racji zwiększonego zakresu obowiązków.
Ponadto w bieżącym numerze ujawniamy, gdzie odbędzie się kolejny Światowy Kongres IUFRO, dzielimy się nowinkami z rynków drzewnych w centrum i na północy naszego kontynentu, piszemy o trudnych relacjach między energetyką odnawialną a ochroną przyrody, o stwierdzonej przez badaczy globalnej tendencji ubożenia siedlisk leśnych a także o osiągnięciach nauki w zakresie ekologicznych opakowań oraz środków gaśniczych nowej generacji.
Całość uzupełniają leśne i okołoleśne ciekawostki z różnych krajów.

Życzymy miłej lektury biuletynu „Z LEŚNEGO ŚWIATA"!

 

Z Leśnego Świata 11/2018(112)

Z Leśnego Świata 10/2018(111)

Z Leśnego Świata 9/2018(110)

Z Leśnego Świata 8/2018(109)

Z Leśnego Świata 7/2018(108)

Z Leśnego Świata 6/2018(107)

Z Leśnego Świata 5/2018(106)

Z Leśnego Świata 4/2018(105)

Z Leśnego Świata 3/2018(104)

Z Leśnego Świata 2/2018(103)

Z Leśnego Świata 1/2018(102)

 

  

2017    
2015     2016
2014     2013
2012     2011
2010     2009