Nazwa gazety: Las Polski Pasje Profesora Andrzeja Kolka

04
sie
2009

Dorobek naukowy profesora Andrzeja Kolka jest powszechnie znany. Przepracował niemal pól wieku w IBL i jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie ochrony lasu.

   

    Mniej jednak znana jest jego inna, równie wielka, pasja - radiestezja. Tego rodzaju zdolności powodują, że prof. Andrzej Kolk jest prezesem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji. Swoją wiedzę i predyspozycje w tym zakresie próbuje także wykorzystać w praktyce ochrony lasu.

   Więcej w artykule Aleksandra Malinowa: "Las Polski" nr 13-14/2009 (PDF)

Pobierz


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »