Informacje

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz......więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów......więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk......więcej »

Najnowsze publikacje

The Possibility of Regenerating a Pine Stand through Natural Regeneration

Przybylski P., Konatowska M., Jastrzębowski S., Tereba A., Mohytych V., Tyburski Ł., Rutkowski P.; Forests, 2021, 12, 1055...więcej »

How Much Is the Abandonment of Forest Management in Private Forests Worth? A Case of Poland

Piotr Gołos, Joanna Ukalska, Emilia Wysocka-Fijorek, Wojciech Gil; Forests 2021, 12(9), 1138...więcej »

Drought in the forest breaks plant-fungi interactions.

Boczoń A., Hilszczańska D., Wrzosek M., Szczepkowski A., Sierota Z.; European Journal of Forest Research, 2021...więcej »

Development of a Low-Cost Electronic Nose for Detection of Pathogenic Fungi and Applying It to Fusarium oxysporum and Rhizoctonia solani

Borowik P., Adamowicz L., Tarakowski R., Wacławik P., Oszako T., Ślusarski S., Tkaczyk M., Sensors 2021, 21, 5868...więcej »

Electronic Nose Differentiation Between Quercus robur Acorns Infected by Pathogenic Oomycetes Phytophthora plurivora and Pythium intermedium

Borowik P., Adamowicz L., Tarakowski R., Wacławik P., Oszako T., Ślusarski S., Tkaczyk M., Stocki M., Molecules 2021, 26(17), 5272...więcej »