Aktualne Problemy Ochrony Lasu – 2024 r. – Program

             

Wstępny program konferencji

AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY LASU – 2024

 

 

PONIEDZIAŁEK, 14 PAŹDZIERNIKA

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

18:00 – 22:00 Kolacja

 

WTOREK, 15 PAŹDZIERNIKA 2024

08:30 – 09:00  Rejestracja i przekazanie materiałów konferencyjnych

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, informacje wstępne

09:30 – 14:00 Sesje referatowe

14:00 – 15:00  Obiad

15:00 – 19:00 Sesje referatowe

20:00 – 01:00 Uroczysta kolacja

 

ŚRODA, 16 PAŹDZIERNIKA

Sesja terenowa

CZYNIMY STARANIA, ABY PROGRAM SESJI TERENOWEJ OBEJMOWAŁ:

  1. Część promującą Miasto Łódź, m.in. zwiedzanie z przewodnikami:
  • Orientarium (ZOO w Łodzi),
  • Muzeum Miasta Łodzi (Pałac Poznańskiego) i Manufaktury.
  1. Sesję leśną – aktualne problemy ochrony lasu na terenie RDLP w Łodzi.

 

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

08:30 – 12:30 Sesje referatowe

12:30 – 12:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

12.40 – 14.00 Obiad i wyjazd uczestników

 

 

Kontakt

Sekretariat konferencji w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz w miejscu obrad:

MAŁGORZATA LISSY – 022 71 50 501

e-mail: zol@ibles.waw.pl

Abstrakty z konferencji "Aktualne problemy ochrony lasu – 2023 r."

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi abstraktami

Translate »