Aktualne Problemy Ochrony Lasu – 2024 r. – Rada Programowa

…w uzgodnieniu….

Kontakt

Sekretariat konferencji w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz w miejscu obrad:

MAŁGORZATA LISSY – 022 71 50 501

e-mail: zol@ibles.waw.pl

Abstrakty z konferencji "Aktualne problemy ochrony lasu – 2023 r."

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi abstraktami

Translate »