Aktualne Problemy Ochrony Lasu – 2024 r. – Wskazówki dla autorów

Co najmniej jeden autor każdej prezentacji powinien być zarejestrowany i obecny na Konferencji (z wniesioną opłatą konferencyjną), inaczej wystąpienie nie będzie przyjęte.

Termin przyjmowania streszczeń – 30 września 2024 r.

Czas prezentacji w formie:

  • referatu – 25 min (20 minut prezentacja, 5 minut dyskusja).
  • doniesienia – 20 min (15 minut prezentacja, 5 minut dyskusja).

Format prezentacji – 16:9

Hotel dysponuje profesjonalną salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny.

Prezentacje będą wgrywane przed rozpoczęciem konferencji i w przerwach pomiędzy poszczególnymi sesjami.

Moderatorzy prowadzący sesje będą utrzymywać reżim czasowy.

Czas na pytania do Prelegentów wyznaczony jest bezpośrednio po każdej z prezentacji/Dyskusje odbywają się bezpośrednio po wystąpieniu.

Streszczenie referatu/doniesienia powinno być przygotowane w języku polskim.

Autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.

Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora, współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2.500 znaków (ze spacjami).

Autorzy abstraktów ponoszą odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z własnością intelektualną dotyczącą informacji zawartych w streszczeniu. Książeczka zawierająca wszystkie streszczenia będzie przygotowana w postaci pliku .pdf i dostępna na stronie internetowej w dniu 7 października 2024 r. Każdy zarejestrowany uczestnik konferencji otrzyma komplet wydrukowanych materiałów.

Organizatorzy pozostawiają sobie prawo odrzucenia referatów niezgodnych z tematyką konferencji oraz tekstów abstraktów przesłanych nie poprzez formularz (Regulamin §5).

Abstrakty należy zamieszczać wyłącznie poprzez formularz znajdujący się pod poniższym linkiem: Abstrakt referatu/doniesienia

Kontakt

Sekretariat konferencji w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz w miejscu obrad:

MAŁGORZATA LISSY – 022 71 50 501

e-mail: zol@ibles.waw.pl

Abstrakty z konferencji "Aktualne problemy ochrony lasu – 2023 r."

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi abstraktami

Translate »