Aktualne Problemy Ochrony Lasu – 2024 r. – Wskazówki do przygotowania prezentacji

Czas prezentacji ustnej w formie:

- referatu – 25 min (20 minut prezentacja, 5 minut dyskusja).

- doniesienia – 20 min (15 minut prezentacja, 5 minut dyskusja).

Format prezentacji – 16:9

Hotel dysponuje profesjonalną salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny.

Prezentacje będą wgrywane przed rozpoczęciem konferencji i w przerwach pomiędzy poszczególnymi sesjami.

Moderatorzy prowadzący sesje będą utrzymywać reżim czasowy.

Czas na pytania do Prelegentów wyznaczony jest bezpośrednio po każdej z prezentacji.

Kontakt

Sekretariat konferencji w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz w miejscu obrad:

MAŁGORZATA LISSY – 022 71 50 501

e-mail: zol@ibles.waw.pl

Abstrakty z konferencji "Aktualne problemy ochrony lasu – 2023 r."

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi abstraktami

Translate »