dr Alicja Sierpińska

Telefon

+48 22 7150 547, 544

E-mail

A.Sierpinska@ibles.waw.pl

Stanowisko

Główny specjalista

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „C"
Pokój nr 24

ORCID
Profile społecznościowe

       

1992
Finnish Forest Research Institute, Helsinki (Finlandia).
1998
Fachhochschule Eberswalde, Eberswalde (Niemcy).
1999
University of Illinois, Champaign (USA).

1988
Magisterium: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1997
Stopień doktora nauk leśnych: Instytut Badawczy Leśnictwa. Praca doktorska pt. „Czynniki wpływające na skuteczność bakterii Bacillus thuringiensis w ograniczaniu liczebności niektórych owadów liściożernych”.

  • Integrowana ochrona lasu
  • Mikroorganizmy chorobotwórcze dla owadów i możliwości ich wykorzystania w ochronie lasu
  • Rola owadobójczych grzybów w ochronie upraw i szkółek leśnych przed pędrakami chrabąszczy Melolontha spp
  • Wpływ Beauveria brongniartii na pędraki Melolontha spp. i inne elementy środowiska leśnego
  • Wpływ czynników środowiskowych na choroby owadów leśnych

2013-2016
Biological control agents in agriculture and forestry for effective pest and pathogen control (BIOCOMES, FP7: 2013 – 2016) – uczestnik.

Referaty i postery

Sierpińska A., Hilszczańska D., Szmidla H., Sukovata L., Janik-Sowińska B. i Sierpiński A., 2013. Wpływ Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch na strukturę mykoryz sadzonek Pinus sylvestris L. zagrożonych przez pędraki chrabąszczy Melolontha ssp. Materiały Konferencji Naukowej „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”, Kórnik – Poznań, 21-23 października 2013: 233-234.

Sierpińska A. i Bednarek H., 2011. Beauveria brongniartii in the protection of forest plantations and nurseries against white grubs of Melolontha spp. in Poland. IOBC/wprs Bulletine 66: 224.

Sierpińska A. i Kubiak K., 2011. Entomopathogenic fungal infections of hibernating pupae of horse-chestnut moth Cameraria ohridella Deschka et Dimic. IOBC/wprs Bulletine 66: 186.

Sierpińska A., 2010. Beauveria brongniartii products in the protection of forest plantations in Poland against Melolontha spp. white grubs. IUFRO Meeting; 12-16.09.2010, Eberswalde, Niemcy.

Sierpińska A., 2009. New Bacillus thuringiensis isolates from sawflies (Hymenoptera: Symphyta) larvae and their insecticidal activity against Diprionidae. Akcja COST 862, Workshop 4. Grupy Roboczej; Białowieża, 20-23.09.2009.

Sierpińska A., 2000. The long-term effect of mikrosporidia (Nosema sp., Polish isolate) on the gypsy moth (Lymantria dispar L. Lepidoptera: Lymantriidae) in laboratory experiments. W: Abstracts of XXI International Congress of Entomology, Foz do Iguassu, Brazil 2000, August 20-26th, Book 1/ 547, # 2147.

Sprawozdania naukowe

Sierpińska A., Sierpiński A., 2012. Ocena skuteczności działania środka ochrony roślin Foray 76B SC w ochronie drzewostanów dębowych przed piędzikiem przedzimkiem Operophtera brumata i gatunkami towarzyszącymi. (Zleceniodawca: Valent BioSciences Corp., U.S.A.).

Malinowski H., Głowacka B., Sierpińska A., Tarwacki G., Lipiński S., 2010. Opracowanie integrowanej metody ochrony lasu przed szkodnikami korzeni drzew i krzewów. (Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych).

Sierpińska A., Sierpiński A., 2010. Ocena skuteczności działania środka ochrony roślin Foray 76B SC w ochronie drzewostanów dębowych przed zwójką zieloneczką Tortrix viridana. (Zleceniodawca: Valent BioSciences Corp., U.S.A.).

Sierpińska A., 2008. Ocena skuteczności biopreparatów z nicieniami owadobójczymi produkcji firmy Koppert z Holandii w zwalczaniu pędraków chrabąszcza kasztanowca i chrabąszcza majowego (Zleceniodawca: Koppert Polska Sp. z o.o.).

Członkostwo w komitetach, towarzystwach i organizacjach naukowych

Komitet Zarządzający Akcją COST nr 862 (2006-2010): „Bacterial toxins in insect control” [Toksyny bakteryjne w zwalczaniu owadów].

International Organization for Biological Control (IOBC), West Palearctic Section.

Translate »