MSc Aneta Modzelewska

phone no.:
22 7150 327
post:
Research assistants
organization:
Forest Research Institute
organizational unit:
Laboratory of Geomatics
address:

ul. Braci Leśnej nr 3,
Sękocin Stary, 05-090
Budynek „A"
Pokój nr 102a

Education and degrees

2009-2014 – University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Geography, specialty Geoinformatics and Remote Sensing, M.Sc. thesis title: Analysis of alpine and subalpine swards condition in the Tatra Mountains based on hyperspectral data

2014-2018 – Forest Research Institute, Ph.D. studies

Scientific interests

Remote Sensing, hyperspectral techniques, application of Remote Sensing and GIS tools in environment monitoring, use of statistical/machine learning methods for image classification, R programming language in Remote Sensing

Selected scientific publications

Scientific papers and review

Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak, Monika Mierczyk, Sylwia Maciuk, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, 2017. Sensitivity of vegetation indices in relation to parameters of Norway spruce stands. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry 59 (2), pp. 85-98.

Martyna Wietecha, Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak, 2017. Wykorzystanie lotniczej teledetekcji hiperspektralnej w klasyfikacji gatunkowej lasów strefy umiarkowanej. SYLWAN 161 (1), pp. 3-17.

Fabian Ewald Fassnacht, Hooman Latifi, Krzysztof Stereńczak, Aneta Modzelewska, Michael Lefsky, Lars T. Waser, Christoph Straub, Aniruddha Ghosh, 2016. Review of studies on tree species classification from remotely sensed data, Remote Sensing of Environment, 2016, Vol. 186, 1, pp. 64-87.

Katarzyna Łuszczak, Aneta Modzelewska, Daria Sawicka, Dominika Niezabitowska, Maciej Dąbski, Wiek wałów morenowych we wschodniej części przedpola lodowca Fláa (SE Islandia) w oparciu o wyniki datowania lichenometrycznego, Landform Analysis, 2014, Vol. 24, pp. 45-54.

Aneta Modzelewska, Anna Jarocińska, Paulina Pochrybniak, Marek Mostowski, The vegetation condition changes near Chernobyl based on Landsat TM, 33th EARSeL Proceedings – Towards Horizon 2020, 2013, pp. 635-640.

Other

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Aneta_Modzelewska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aneta-modzelewska-668bb284/

Hobby

travelling, music, dance, reading