IBL
120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

04
Oct
2021

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”.

    Podczas  otwarcia sesji zaprezentowano film o czasopiśmie „Sylwan", który w ubiegłym roku obchodził 200. lecie swojego istnienia. Film pt. „Sylwan – duma polskiego leśnictwa", można obejrzeć na witrynie internetowej PTL pod adresem: www.ptl.pl/filmy/czasopismo_sylwan_200_lat.mp4

    Referat pt. „Czasopismo Sylwan i jego rozwój w ostatnim 30-leciu" wygłosił jego wieloletni redaktor naczelny prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald.

    Podczas obu sesji wygłoszono 20 referatów. Prof. dr hab. Wojciech Grodzki, kierownik Zakładu Lasów Górskich IBL w Krakowie, wygłosił dwa referaty: „Sylwan w służbie obecnej i przyszłej nauki i praktyki leśnej w Polsce" i „Nowe wyzwania dla ochrony lasu w warunkach globalnych zmian w środowisku" (wspólnie z prof. dr. hab. Piotrem Łakomym). Wszystkie referaty są dostępne na witrynie PTL http://ptl.pl/posts/konferencje-naukowe

    W imieniu Pana Prezydenta pan  Paweł Sałek - Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa w Polsce. Wśród nich znaleźli się również pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa.

    W uznaniu dla pracy i dorobku pokoleń polskich leśników odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi - dr inż. Wojciech Gil

Brązowym Krzyżem Zasługi – dr inż. Ireneusz Olejarski

    Za zasługi dla Niepodległej uhonorowanych Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości zostało siedem osób, m.in.: dr hab. Jan Zajączkowski i prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald.

    Za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. dr hab. Wojciech Grodzki został odznaczony złotą odznaką PTL.

   Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy. 121 Zjazd Delegatów PTL odbędzie się za rok w RDLP w Olsztynie, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Opr. Artur Sawicki

Zdjęcia: Artur Musiał (4), Sławomir Grenadier (1)


Więcej Informacji

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Szkołą Główną Służby Pożarniczej

1 grudnia 2021 r. została podpisana umowa o wspólnej organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasów” pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Szkołą Główną Służby Pożarniczej....more »

Nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”. Program studiów obejmuje podstawy genetyki drzew leśnych, hodowlę selekcyjną oraz ochronę bioróżnorodności genetycznej w lasach w kontekście zmian klimatu....more »

Nowa Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025.

27 października 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025....more »

Wydanie nowej wersji QGIS - QGIS 3.22 BIałowieża, darmowego systemu informacji geograficznej na obchody stulecia Białowieskiego Parku Narodowego

QGIS jest przyjaznym dla użytkownika, otwartoźródłowym i darmowym Systemem Informacji Geograficznej (GIS). Oprogramowanie służy do przeglądania, edytowania i analizowania danych przestrzennych oraz tworzenia map. Zakłada usprawnienie procesów związanych z mapami, takich jak: wyszukiwanie obiektów, analizę materiałów czy także podejmowanie decyzji....more »