Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce

Baza zawiera informacje o stanie populacji cisa pospolitego w 14 rezerwatach przyrody: „Cisy Rokickie im. prof. St. Króla”, „Bogdanieckie Cisy”, „Cisy Tychowskie”, „Cisy w Czarnem”, „Cisy”, „Cisowa Góra”, „Cisy nad Liswartą”, „Jasień”, „Radomice”, „Skarżysko”, „Majdów”, „Kretówki”, „Cisy na Górze Jawor”, „Woronikówka”.

 1. Baza – Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce. [590 102]
 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Rok pomiaru;
 • Rezerwat (nazwa);
 • Obszar Natura 2000 (kod, nazwa);
 • Współrzędne geograficzne;
 • Drzewostan: gatunek drzewa, wysokość, pierśnica, witalność;
 • Odnowienie naturalne: gatunek drzewa, wysokość, grubość, żywotność, uszkodzenia.
 1. Liczba rekordów (stan na 2015r.):
 • 64357
 1. Kontakt do Autorów danych:

dr inż. Dorota Grygoruk - Kierownika tematu oraz dr hab. Dorota Dobrowolska prof. nadzw.

Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce – strona projektu

Data source

Zakład Ekologii Lasu

Data supervisor

Dr inż. Dorota Grygoruk