ZIELONA ENERGIA I TY – Stoisko promocyjne „Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie"

Project type

National

Project status

Pending

Lead time

01.04.2014 r. - 29.08.2014 r.

Contract no.

Funding source

Dotacja WFOŚiGW w Warszawie: 4 000 zł

Funding amount

Wartość przedsięwzięcia: 8 500 zł

Beneficiary

Coordinator / Leading unit

Project manager

See project homepage

Project description

Project goals

Celem projektu jest przedstawienie roli lasów i zrównoważonej gospodarki leśnej zarówno w skali globalnej naszej planety, jak i lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pozaprodukcyjnych (społecznych). Jest to forma popularyzacji wiedzy przyrodniczo-leśnej skierowana do wszystkich grup wiekowych społeczeństwa. Interaktywna edukacja i praktyczna wiedza uwzględniają włączenie do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
Konkursy i quizy o zróżnicowanym stopniu trudności przeprowadzone w ramach Festynu z okazji Dnia Ziemi, z racji dużego zainteresowania są atrakcyjnym i skutecznym sposobem kształtowania postaw nie tylko najmłodszych Polaków, względem otaczającej nas przyrody.
Nagrodami będą m.in. zrzezy wierzb szybkorosnących oraz nasiona drzew gatunków lasotwórczych, do samodzielnego posadzenia lub posiania, by każdy uczestnik Festynu poczuł swą odpowiedzialność za kształtowanie środowiska naturalnego i przeciwdziałanie procesom degradacji środowiska.

Project characteristics

FRI participation scope

Project contractors

Partners