Głównym zadaniem Organizacji I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów, jest integracja mazowieckich ośrodków badawczych zajmujących się patologią (chorobami) owadów oraz biologicznymi metodami ochrony roślin przed owadami.

Organizacja I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów na terenie województwa mazowieckiego

Project type

National

Project status

Finished

Lead time

06.03.2012 - 14.12.2012

Contract no.

Funding source

Funding amount

Beneficiary

Coordinator / Leading unit

Project manager

See project homepage

Project description

Wartość przedsięwzięcia: 32 205 zł

Dotacja WFOŚiGW w Warszawie: 23 505 zł

Project goals

Głównym zadaniem Organizacji I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów, jest integracja mazowieckich ośrodków badawczych zajmujących się patologią (chorobami) owadów oraz biologicznymi metodami ochrony roślin przed owadami.

Project characteristics

FRI participation scope

Project contractors

Partners