Drought in the forest breaks plant-fungi interactions.

Autorzy: Boczoń A., Hilszczańska D., Wrzosek M., Szczepkowski A., Sierota Z.

Link: https://doi.org/10.1007/s10342-021-01409-5