Genetyka drzew leśnych - zmiennosc_genetyczna_buk zwyczajny

Baza dotyczy badań zmienności genetycznej drzew leśnych, prowadzonych przy pomocy różnych rodzajów markerów genetycznych (markery DNA, izoenzymy).

 1. Baza - Genetyka drzew leśnych zmienność_genetyczna_buk zwyczajny.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Niecyklicznie (po otrzymaniu wyników analiz laboratoryjnych).

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Typ markera genetycznego;
 • Cel badań;
 • Autor badań;
 • Pozycje literatury, w której opisano badania;
 • Nazwa badanej populacji;
 • Rodzaj badanego materiału;
 • Numer drzewa w ramach badanej populacji;
 • Data zbioru próbki genetycznej;
 • numer allela;
 • wartość dla allela.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 22959
 1. Kontakt do Autorów danych:

Data source

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Data supervisor

dr Małgorzata Sułkowska