IBL
Innowacyjne leśnictwo szansą rozwoju społeczno-gospodarczego

31
Oct
2017

26 października 2017 r. w nowo otwartym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja naukowa pt. „Innowacyjne leśnictwo szansą rozwoju społeczno-gospodarczego”.

   Konferencja została poprzedzona uroczystym otwarciem Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego (CKW), którego dokonali: prof. dr hab. Janusz Sowa, Przewodniczący Rady Naukowej Leśnictwa przy Pani Premier, jak również Przewodniczący Rady Naukowej IBL, dr Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor IBL.

Uroczyste przecięcie wstęgi otwierające Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze

   Ceremonii otwarcia CKW dokonano przy wtórach sygnałów myśliwskich odegranych przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich „AKTEON" z SGGW, a modlitwę i aktu poświęcenia Centrum dokonał Ks. Dziekan Wiktor Ojrzyński – Duszpasterz Leśników.

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „AKTEON" SGGW

Ks. Dziekan Wiktor Ojrzyński dokonuje poświęcenia nowo otwartego Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego w Sękocinie Starym

   Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Środowiska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Konferencji wzięło udział ponad 200 osób.

Uczestnicy konferencji

   Otwierając Konferencję dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa powitał licznie przybyłych dostojnych gości reprezentujących Ministerstwa Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Radę Naukową IBL, parki narodowe, wydziały leśne uczelni wyższych, instytuty badawcze, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Polskie Towarzystwo Leśne, Polski Związek Łowiecki, Ligę Ochrony Przyrody, przedstawicieli samorządów oraz mediów, które objęły patronat nad wydarzeniem: „Głos Lasu", „Las Polski", „Środowisko" i Telewizja Polska. W Komitecie Naukowym Konferencji zasiedli znamienici przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej.

Konferencję otworzył dr hab. Janusz Czerepko , dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Część referatowa Konferencji obejmowała trzy bloki:

Blok I: Leśnictwo jako narzędzie w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego

Moderatorzy konferencji: mgr inż. Jan Kosiorowski – dyrektor RDLP w Krakowie, prof. dr hab. Janusz Sowa – Przewodniczący Rady Naukowej IBL i dr Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)

Referat w imieniu dr. inż. Konrada Tomaszewskiego, Dyrektora Generalnego LP wygłosił mgr inż. Mariusz Błasiak, Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych DGLP

  • „Wielkoskalowa inwentaryzacja przyrodniczo-kulturowa w ocenie stanu, dynamiki i perspektyw zachowania różnorodności biologicznej lasów", prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

  • „Ochrona przyrody w kontekście kulturowo-cywilizacyjnym", prof. dr hab. Zbigniew Mirek - Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Blok II: Gospodarka leśna i sektor leśno-drzewny w rozwoju gospodarczym kraju i regionu

Blok III: Innowacyjność w leśnictwie drogą do zrównoważonego rozwoju

   Po wysłuchaniu referatów i krótkiej dyskusji podsumowującej, dr hab. Janusz Czerepko dyrektor IBL podziękował moderatorom poszczególnych bloków za poprowadzenie Sesji, autorom prezentacji za wygłoszenie referatów, członkom Komitetu Organizacyjnego za organizację Konferencji i wszystkim obecnym za udział w Konferencji.

   Uczestnicy spotkania podczas Konferencji mieli możliwość zwiedzić Salę Historii IBL oraz obejrzeć okolicznościową wystawę zdjęć pt. „Od Stacji Produkcji Doświadczalnej do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego" poświęconą historii i modernizacji budynku Centrum.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII oraz filmów: "Otwarcie Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego" oraz relacji w TVP 1 w programie Agrobiznes.

 

Opr. Artur Sawicki

Zdjęcia: Katarzyna Tkaczyk, Artur Sawicki, Przemysław Szmit

 

 

Od Stacji Produkcji Doświadczalnej
do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego

Początki istnienia Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym sięgają pierwszej połowy lat 50. ubiegłego wieku, kiedy wybudowano pierwszy obiekt – halę wegetacyjną. W latach 60. powstały warsztaty, ośrodek szkoleniowy, budynki mieszkalne i obiekty laboratoryjno-biurowe.

Projekt hali laboratoryjno-warsztatowej, zwanej Stacją Produkcji Doświadczalnej (SPD), powstał w roku 1963, a jej budowę ukończono na początku lat 70. Głównym przeznaczeniem obiektu było prowadzenie badań dotyczących technologii oraz budowy maszyn i urządzeń dla leśnictwa. W hali znajdowały się trzy działy: mechaniczny, montażowy oraz laboratorium maszyn i ciągników. Obiekt wyposażony był w nowoczesną na owe czasy suwnicę o nośności 3 ton. Jego powierzchnia wynosiła blisko 1400 m, a kubatura ponad 8500 m. Budynek został wykonany w technologii żelbetowej prefabrykowanej.

Hala wykorzystywana była głównie do prac i badań Zakładu Mechanizacji w Zagospodarowaniu Lasu kierowanego wówczas przez prof. Stanisława Matusza. W okresie największej aktywności Zakładu powstawały tu maszyny wykorzystywane i cenione w praktyce leśnej, m.in.: sadzarki Sz-3/5 i L-58, wyorywacze WMG-1 i L-60, siewnik ciągnikowy SC-5 i wiele innych.

Od lat 90. XX wieku hala służyła głównie jako obiekt magazynowy. Jej pomieszczenia były też wynajmowane na inne cele, m.in. urządzono w nich atelier filmowe na potrzeby popularnego serialu „Na dobre i na złe".

W roku 2015 powstał projekt przebudowy hali na nowoczesny obiekt dydaktyczno-konferencyjny pod nazwą Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze (CKW). W wyniku przebudowy nieznacznie wzrosła powierzchnia i kubatura obiektu, które obecnie wynoszą odpowiednio 1413 m2 i 8634 m2. Jego przybliżone wymiary to: 73 m długości, ponad 23 m szerokości oraz prawie 8 m wysokości. Południowa elewacja budynku ozdobiona jest elementami z drewna klejonego nawiązującymi do terenu leśnego, na którym zlokalizowany jest Instytut.

W Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym znajdują się sale: „A" dla 400 osób i „B" dla 150 osób oraz zaplecze kateringowe, strefy odpoczynku i pomieszczenia techniczne. Centrum wyposażone jest w nowoczesny system sygnalizacji pożaru, zabezpieczenia antywłamaniowe i monitoringowe oraz innowacyjny system audiowizualny zapewniający transmisję obrazu i dźwięku pomiędzy poszczególnymi salami. Jego walory znacząco podnosi dostępność hoteli w okolicy oraz atrakcyjność przyrodnicza terenu.

 

TAGS: centrum konferencyjno-wystawiennicze ibl ckw konferencja naukowa


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...more »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....more »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »