Publication: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 11-07-2006

11
Jul
2006

 

Od 25 maja 2006 r. w Polsce zaczęła obowiązywać nowa Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W krajach Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2002/14, standardem jest dialog firmy z pracownikami o stanie ekonomicznym firmy i sprawach zatrudnienia. Zgodnie z nowa ustawą pojawia się nowa forma samorządu załogi - rada pracowników, z która kierownictwo ma omawiać powyższe kwestie i przeprowadzać konsultacje na ich temat. Rady maja powstawać u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających przynajmniej sto osób. W związku z tym, że w naszym Instytucie działają związki zawodowe i posiadają status reprezentatywności, to one (zgodnie z Ustawą) wskazują członków rady. Z Ustawy wynika, że u pracodawcy zatrudniającego od 50 do 250 pracowników w skład rady wchodzą 3 osoby. W wyniku głosowania i podjętej uchwały do rady pracowników z naszego związku wchodzą: Ewa Lewandowska i Jan Kowalczyk. KZ wyraziła zgodę na kandydowanie do rady jednej osoby ze Związku Leśników Polskich. 19 lipca 2006 r. podpisano porozumienie ze Związkiem Leśników Polskich w sprawie powołania Rady Pracowników. Do składu Rady dołączył Marek Dobrowolski.

Informacja o dodatkach funkcyjnych dla dwóch osób i premii za II kwartał 2006 r.
Podjęto uchwałę o nagrodach książkowych dla niektórych członków KZ kadencji 2002-2006


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »

Zapomniane ślady w Puszczy

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Zapomniane ślady w Puszczy” związanego z badaniami na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej – obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO....more »

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....more »