IBL
Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

05
Jul
2021

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego.

Inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju (źródło. gov.pl)

   Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju to zespół ekspercki pełniący funkcję konsultacyjno-doradczą przy Prezydencie RP. Przygotowuje on m.in. opinie, ekspertyzy i analizy sytuacji w kwestiach kluczowych z punktu widzenia ochrony środowiska czy bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

   Prezydent Andrzej Duda, podczas powoływania Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych wskazał, że zakres, w którym będzie się poruszała Rada – od środowiska, poprzez energię, a kończąc na zasobach naturalnych – jest bardzo szeroki, a prace Rady na najbliższe lata mają kluczowe znaczenie dla Rzeczpospolitej.

   W oficjalnym liście do Profesorów zaproszonych do Narodowej Rady Rozwoju: prof. Bogdana Brzezieckiego, prof. Jacka Hilszczańskiego i prof. Janusza Sowy, Prezydent RP podziękował za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach Narodowej Rady Rozwoju, dodał także, że: "Powołanie Rady jest wyrazem głębokiego przekonania, że kwestie ekologii i ochrony środowiska, zmian klimatycznych i związanych z tym zagrożeń, pozyskiwania energii i zasobów naturalnych, decydują o jakości życia obywateli dzisiaj oraz o kształcie naszej przyszłości - zarówno w Polsce, jak i w wymiarze globalnym, cywilizacyjnym, ogólnoludzkim".

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Prof. dr hab. Janusz Sowa, Przewodniczący Rady Naukowej IBL

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, Członek Rady Naukowej IBL

   Pałac Prezydencki będzie miejscem wypracowywania rozwiązań, które będą wsparciem i inspiracją dla władz państwowych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Głos naukowców, ekspertów i praktyków, którzy są reprezentantami różnych środowisk jest w tej dyskusji niezbędny, a jego wartość trudna do przecenienia.

 

Opr. Wirginia Duranowska

Fot. Artur Sawicki, arch. IBL

Informacja Naukowa i Promocja IBL

TAGS: ibl narodowa rada rozwoju


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...more »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....more »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »