Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych środkowej i północnej Europy - Alojzy Kowalkowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2017

Cena: 60 zł
Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych środkowej i północnej Europy
Opracowanie przedstawia problemy współczesnego gleboznawstwa w naturalnych i antropogenicznie zmienionych ewolucyjnych systemach geograficznego środowiska Europy Środkowej i Północnej.
Redakcja naukowa – Alojzy Kowalkowski