Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych -

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2021


Cena: 55 zł.
Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych.
Opracowanie stanowiące podsumowanie XIII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Ekologia Humanistyczna, która odbyła się w dniach 16–17.10.2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa).
ISBN 978-83-62830-87-9.  
Redakcja Naukowa – Małgorzata Falencka-Jabłońska , ks. Ryszard Sadowski (UKSW)