Seminarium naukowe pt. "Zastosowanie e-nosa do prognozowania zagrożenia drzewostanów sosnowych przez barczatkę sosnówkę i sprawców patogenicznej zgorzeli siewek drzew leśnych"

20
Apr
2018

W dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbędzie się seminarium naukowe.

PROGRAM

11:00 – 11:10 Powitanie gości

11:10 – 11:30 Cele i metodyka badań projektu PROZEL; mgr inż. Sławomir Ślusarski, mgr inż. Miłosz Tkaczyk – Zakład Ochrony Lasu IBL

11:30 – 11:50 Możliwości wykrywania patogenów za pomocą zapachów; dr hab. Tomasz Oszako – Zakład Ochrony Lasu IBL

11:50 – 12:10 Czujniki gazów; prof. dr hab. Leszek Adamowicz – Wydział Fizyki PW

12:10 – 12:40 Przerwa obiadowa

12:40 – 13:00 Rodzaje i budowa e-nosów; dr inż. Cezariusz Jastrzębski – Wydział Fizyki PW

13:00 – 13:20 E-nos w zastosowaniach; mgr inż. Rafał Tarakowski – Wydział Fizyki PW

13:20 – 14:00 Dyskusja

 

Projekt realizowany jest wraz z pracownikami Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Podczas spotkania omówione zostaną: cele i metodyka badań oraz zarys koncepcyjny wykorzystania zapachów w ochronie lasu.

Serdecznie zapraszamy na seminarium.

„Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Biostrateg III, nr umowy: BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017"
This work was (partially) supported by the National Centre for Research and Development by the grant agreement BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017.

 

ZAPROSZENIE

Details

  • Place: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, sala konferencyjna, budynek B
  • Date: 20 April 2018 11:00 - 20 April 2018 14:00
  • Event supervisor: Sławomir Ślusarski
  • e-mail: S.Slusarski@ibles.waw.pl
  • phone no.: 22 7150 554