Seminarium pt. "Nowe możliwości wykorzystania entomopatogenów, parazytoidów i drapieżców do ograniczania liczebności szkodliwych owadów"

29
Nov
2018

Seminarium odbędzie się 29 listopada 2018 r. (czwartek), o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (parter budynku B) w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3.

 

PROGRAM

11:00–11:10 Powitanie gości i wprowadzenie do tematyki seminarium - prof. dr hab. Jacek Hilszczański

11:10–11:30 Biologiczne metody w integrowanej ochronie lasu - dr Alicja Sierpińska, dr hab. Iwona Skrzecz, dr hab. Lidia Sukovata

11:30–11:50 Rola owadobójczych nicieni w integrowanej ochronie lasu - dr hab. Iwona Skrzecz

11:50–12:10 Parazytoidy jaj barczatki sosnówki i określenie możliwości ich zwabiania przy użyciu atraktantów - dr hab. Lidia Sukovata

12:10–12:30  Cordyceps militaris w profilaktyce ochrony lasu - dr Alicja Sierpińska

12:30–13:00 Posiłek

13:00–         Dyskusja

 

ZAPROSZENIE (PDF)

Details

  • Place: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, budynek B, sala konferencyjna
  • Date: 29 November 2018 11:00 - 29 November 2018 13:30
  • Event supervisor: dr Alicja Sierpińska
  • e-mail: A.Sierpinska@ibles.waw.pl
  • phone no.: 22 7150 547

Detailed information

Małgorzata Lissy, tel. 22 7153 821, e-mail: M.Lissy@ibles.waw.pl

oraz dr Alicja Sierpińska, tel. 22 7150 547, e-mail: A.Sierpinska@ibles.waw.pl

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20.11.2018 r.

tel. 22 7153 821, e-mail: M.Lissy@ibles.waw.pl