IBL
Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

13
Oct
2021

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe.

    Prelekcję pod tytułem „Bagna i wydmy, czyli kampinoskie bogactwo przyrodnicze Mazowsza" wygłosił dr inż. Szymon Jastrzębowski, debiutujący jako świeżo upieczony, licencjonowany przewodnik Kampinoskiego Parku Narodowego.

   Piękne, jesienne słońce, zróżnicowane tereny  KPN oraz charyzmatyczny i potrafiący zaciekawić słuchacza przewodnik – zapewniły temu wyjątkowemu Seminarium niepowtarzalną atmosferę.

   Trasa krajoznawcza prowadziła czarnym szlakiem z Truskawia do Palmir, przechodząc wzdłuż granicy Obszaru Ochrony Ścisłej (OOŚ) Cyganka (z najstarszymi drzewostanami olszowymi na terenie Parku) oraz OOŚ Sieraków (największego i jednego z najstarszych OOŚ w KPN). Szlak wiódł kładkami,  z których można było podziwiać kępkowo-dolinkową budowę olsu. Następnie wędrując po jednym z ramion wydmy parabolicznej obserwowaliśmy strukturę drzewostanów sosnowych na siedlisku Bśw i BMśw. Wywiązała się także w tym miejscu dyskusja na temat przyszłości drzewostanów sosnowych w KPN. Po dotarciu do Palmir, uczestnicy zwiedzili ekspozycję poświęconą egzekucjom dokonywanym przez Niemców na cywilnej ludności Warszawy i okolic. Następnie udaliśmy się na cmentarz, gdzie oddaliśmy się chwili zadumy i refleksji. Dalsza część wycieczki przebiegała wzdłuż Długiego Bagna, jedynego w KPN torfowiska wysokiego, gdzie oprócz wełnianki pochwowatej, spotkać można relikt epoki polodowcowej – chamedafne północą (jedno z dwóch stanowisk tego gatunku w KPN). Zwieńczeniem tej naukowej drogi był odpoczynek przy ognisku, na polanie, nieopodal miejscowości Pociecha.

   Bogatsi w wiedzę o przyrodzie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz nierozerwalnie z nim złączonej historii walk o niepodległość Polski – pozujemy do wspólnego zdjęcia.

   Na zakończenie seminarium, przy pomniku na rynku w Truskawiu, wysłuchaliśmy jeszcze opowieści o Zgrupowaniu AK „Kampinos" oraz Bitwie nad Bzurą, w której, jak się okazało walczył także członek rodziny jednego z naszych pracowników.

Opr. Tomasz Wojda, Szymon Jastrzębowski

Fot. V. Mohytych

TAGS: zhligdl seminarium wyjazdowe seminarium


Więcej Informacji

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Szkołą Główną Służby Pożarniczej

1 grudnia 2021 r. została podpisana umowa o wspólnej organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasów” pomiędzy Instytutem Badawczym Leśnictwa a Szkołą Główną Służby Pożarniczej....more »

Nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”. Program studiów obejmuje podstawy genetyki drzew leśnych, hodowlę selekcyjną oraz ochronę bioróżnorodności genetycznej w lasach w kontekście zmian klimatu....more »

Nowa Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025.

27 października 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2021-2025....more »

Wydanie nowej wersji QGIS - QGIS 3.22 BIałowieża, darmowego systemu informacji geograficznej na obchody stulecia Białowieskiego Parku Narodowego

QGIS jest przyjaznym dla użytkownika, otwartoźródłowym i darmowym Systemem Informacji Geograficznej (GIS). Oprogramowanie służy do przeglądania, edytowania i analizowania danych przestrzennych oraz tworzenia map. Zakłada usprawnienie procesów związanych z mapami, takich jak: wyszukiwanie obiektów, analizę materiałów czy także podejmowanie decyzji....more »