Stopnie trudności gospodarowania nadleśnictw i leśnictw

Baza zawiera wyliczone stopnie trudności gospodarowania oraz wybrane wskaźniki cząstkowe dla leśnictw i nadleśnictw w ramach badań prowadzonych na zlecenie DGLP.

 1. Baza - Stopnie trudności gospodarowania nadleśnictw i leśnictw.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Okresowo, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • określenie, czy dane leśnictwo będzie uwzględniane w obliczeniach (wyłączenie z obliczeń leśnictw szkółkarskich);
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Adres;
 • określenie, czy dane nadleśnictwo będzie uwzględniane w obliczeniach (wyłączenie z obliczeń nadleśnictw, dla których dane są niewiarygodne);
 • wartość wskaźnika dla wskaźników których typ danych to string;
 • wartość wskaźnika dla wskaźników których typ danych to  dane liczbowe;
 • czy dany wskaźnik jest aktywny;
 • Nazwa wskaźnika;
 • waga cechy potrzebna do wyliczania cech złożonych;
 • typ danych wartości cechy;
 • czy cecha dotyczy leśnictw, nadleśnictw czy jednych i drugich;
 • waga wskaźnika złożonego.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 23
 1. Kontakt do Autorów danych:

Data source

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Data supervisor

dr hab. Janusz Kocel