Publication: IBL
IBL
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

05
Jun
2006

W dniach 5-6 czerwca 2006 r. w Spale odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność". Naszym delegatem do KSN jest Przewodnicząca Komisji Zakładowej. (KSN jest strukturą branżową NSZZ "Solidarność", jednoczącą i reprezentującą organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ "Solidarność", działające w szkołach wyższych, instytutach i innych instytucjach naukowych.)

W czasie obrad przedstawiono:

  • sprawozdanie z działalności KSN NSZZ "Solidarność" w mijającej kadencji,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSN NSZZ "Solidarność",
  • udzielono absolutorium Przewodniczącemu i Radzie KSN.

Ważnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego KSN. Został nim ponownie Janusz Sobieszczański. W dalszej części zebrania wybrano:

  • Komisję Rewizyjną,
  • Delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty,
  • członków Rady Krajowej Sekcji Nauki,
  • przewodniczących stałych Komisji Rady Krajowej Sekcji Nauki.

W planie organizacyjnym KSN NSZZ "Solidarność" nasza organizacja umiejscowiona jest w KSN Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Przewodniczącym Komisji ds. Restrukturyzacji JBR KSN NSZZ "Solidarność" został Kazimierz A. Siciński.

Walny zjazd Delegatów podjął następujące uchwały:

  • w sprawie przestrzegania demokracji w związku,
  • w sprawie środków komunikacji społecznej,
  • w sprawie programu działania Sekcji w sferze szkolnictwa wyższego.

Na zjeździe przedstawiono także stanowisko Walnego Zebrania Delegatów KSN dot. projektu likwidacji ryczałtu 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich i pokrewnych. (Pełny tekst)


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »

Zapomniane ślady w Puszczy

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Zapomniane ślady w Puszczy” związanego z badaniami na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej – obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO....more »

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....more »