Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie -

Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie

Materiały pokonferencyjne z X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej. Sękocin Stary 2018. ISBN 978-83-62830-70-1

Cena: 45 PLN (brutto)

Zarówno komunikacja społeczna, jak i edukacja w leśnictwie mają na celu kształtowanie społecznych postaw wobec przyrody, lasów, a także zajmujących się tymi problemami specjalistów – naukowców i praktyków. Podjęta w książce problematyka komunikacji i edukacji jest szczególnie aktualna w świetle dyskusji, jaka toczy się wokół problemów ochrony i zagospodarowania lasów w Polsce.
Praca zawiera referaty i doniesienia z X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej, zorganizowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w dniach 13-15 marca 2018 roku. W opracowaniu znajdują się referaty autorów krajowych i zagranicznych ujęte w trzy bloki tematyczne:

I. Współczesne wyzwania edukacji leśnej.

II. Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego.

III. Komunikacja leśników ze społeczeństwem.

SPIS TREŚCI W PDF