Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych -

Materiały pokonferencyjne z IX Sesji Zimowej Szkoły Leśnej. Sękocin Stary 2017. ISBN 978-83-62830-63-3, s. 406.

Cena: 45,00 31,50 PLN (brutto).
Materiały pokonferencyjne z IX Sesji Zimowej Szkoły Leśnej pt. Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, organizowanej wspólnie przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w dniach 14–16 marca 2017 r.
Dziewiąta edycja wspólnego przedsięwzięcia Instytutu Badawczego Leśnictwa i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, jakim jest Zimowa Szkoła Leśna, dotyczyła wyzwań stojących przed współczesnym leśnictwem, zarówno tych wynikających ze zmian globalnych środowiska, jak i ekonomiczno-społecznych aspektów leśnictwa.
W opracowaniu znajdują się referaty autorów krajowych, reprezentujących Ministerstwo Środowiska, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, uczelnie i instytuty naukowe, oraz naukowców i leśników praktyków z zagranicy.
Praca zawiera 24 referaty, które zostały ujęte w cztery bloki tematyczne:
Blok I: Wyzwania leśnictwa wynikające ze zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym
Blok II: Rola leśnictwa w świetle oczekiwań społecznych
Blok III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych
i prawnych gospodarstwa leśnego
Blok IV: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju leśnictwa