IBL
XXI Festiwal Nauki w Instytucie Badawczym Leśnictwa

02
Oct
2017

Już od ponad dwudziestu lat ostatni tydzień września poświęcony jest popularyzacji wyników najciekawszych badań placówek naukowych i wyższych uczelni w formie lekcji i warsztatów.

   Głównym odbiorcą zajęć są uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Od początku festiwalom patronuje Uniwersytet Warszawski, a sam Festiwal Nauki jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką. Co roku liczba imprez oraz lokalnych organizatorów Festiwalu wzrasta, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą formą popularyzacji nauki.

   Instytut Badawczy Leśnictwa od początku Festiwalu Nauki aktywnie uczestniczy w popularyzacji wiedzy leśnej i odkrywaniu tajników przyrody. Prezentacja bogatej i różnorodnej problematyki, którą na co dzień zajmują się pracownicy naukowi IBL, wciąż cieszy się powodzeniem. Z satysfakcją należy stwierdzić, że młodzież wielu szkół należy do stałych bywalców zajęć festiwalowych, jednakże co roku zgłaszają się również kolejne szkoły. Tematyka przyrodniczo-leśna należy do pasjonujących, stąd też atrakcyjna i przystępna forma przekazu sprzyja praktycznemu zaangażowaniu uczniów w poznawanie praw natury w scenerii sękocińskiego lasu.

Młodzież wysłuchała prezentacji nt. Puszczy Białowieskiej przygotowanej przez organizatorów w auli Technikum Leśnego w Białowieży

   Tegoroczny Festiwal Nauki w IBL został zainaugurowany 11 września br. w Białowieży przeprowadzeniem III edycji Konkursu „Dzień dla Szkół" pt. „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości". Organizatorem Konkursu byli: Instytutu Badawczy Leśnictwa wspólnie z: Technikum Leśnym w Białowieży, Białowieskim Parkiem Narodowym, Białowieską Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego, Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce oraz Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. W sumie w konkursie wzięło udział 120 uczniów z 6 szkół: Publiczne Gimnazja w Białowieży i w Narewce, Technikum Leśne w Białowieży, Liceum Plastyczne w Łomży, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce oraz Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

   I tak jak co roku w laboratoriach badawczych i Izbie Edukacji Leśnej IBL w Sękocinie Starym prowadzone są zajęcia lekcyjne - interaktywne warsztaty dla młodzieży szkolnej prowadzone przez pracowników naukowych oraz edukatorów. W dniach 25−29 września 2017 r. w Sękocinie Starym odbyły się lekcje festiwalowe dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zrealizowano 6 lekcji tematycznych:

„Bogactwo świata owadów" (mgr inż. Artur Sawicki)

„Grzyby naziemne i podziemne" (mgr Marta Siebyła)

„Budowle i mieszkania zwierząt" (mgr inż. Grażyna Głuch)

„Wędrówka po piętrach lasu" (mgr inż. Artur Sawicki)

„Siła strachu kształtująca ekosystemy - o relacji wilka i jelenia" (mgr Andżelika Haidt)

„Ptaki Ziem Polskich" (mgr inż. Artur Sawicki)

   W zajęciach tych uczestniczyło łącznie ponad 180 uczniów wraz z nauczycielami i opiekunami.

   Jak co roku na zakończenie tygodnia festiwalowego Instytut Badawczy Leśnictwa zorganizował imprezę plenerową - Piknik rodzinny pt. „Las wokół nas", który miał miejsce 30 września br. Tegoroczny piknik składał się z dwóch części: edukacyjnej – przeprowadzonej w Izbie Edukacji Leśnej i sportowo-rekreacyjnej w plenerze. Podczas zajęć w Izbie uczestnicy na wstępie wysłuchali prezentacji mgr Marty Siebyły nt. „Grzybów nadziemnych i podziemnych" oraz wzięli udział w quizach sprawdzających znajomość gatunków grzybów, ptaków, drzew i roślin zielnych występujących w polskich lasach, poprowadzonych przez mgr inż. Grażynę Głuch.

   Zwieńczeniem pikniku było tradycyjne pieczenie kiełbasek przy ognisku. W pikniku uczestniczyło ok. 80 osób. Po ciepłym posiłku wszyscy chętni wzięli udział w wycieczce do lasu i zajęciach na ścieżce zdrowotnej.

   W ramach wieloletniej współpracy z Wydziałem Geologii UW w zakresie popularyzacji nauki podczas Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim, a w szczególności z koordynatorem działań edukacyjno-promocyjnych Wydziału panią dr Agnieszką Marcinkowską, w tym roku już po raz trzeci pracownicy IBL (dr inż. Joanna Szewczykiewicz, mgr Marta Siebyła, mgr inż. Artur Sawicki i Leszek Kruczek) gościnnie uczestniczyli w X Pikniku Geologicznym, urozmaicając bogatą ofertę edukacyjną geologów o elementy przyrodniczo-leśne.

   Tematem przewodnim przedstawianym na stoisku IBL były zagadnienia związane z możliwością uprawy trufli w Polsce, prezentowane przez mgr Martę Siebyłę z Zakładu Ochrony Lasu IBL.

Stoisko edukacyjne IBL podczas X Pikniku Geologicznego Wydziału Geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Jak co roku, otrzymaliśmy od sponsorów cenne nagrody, dzięki którym uczestnicy zajęć i konkursów zostali obdarowani materiałami edukacyjnymi z zakresu wiedzy przyrodniczej. Sponsorami nagród tegorocznego Festiwalu Nauki zorganizowanego w IBL byli:

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z XXI Festiwalu Nauki w IBL, zaprezentowanych w fotogaleriach:

Zajęcia warsztatowe XXI FN w IBL

Piknik Rodzinny w Lasach Sękocińskich

Stoisko IBL na X Pikniku Geologicznym UW

 

Opracował: mgr inż. Artur Sawicki
Koordynator Festiwalu Nauki w IBL

Zdjęcia: Grażyna Głuch, Leszek Kruczek, Artur Sawicki

TAGS: ibl festiwal nauki edukacja piknik rodzinny fn


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...more »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....more »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »