Powierzchnie Schwappachowskie

Baza zawiera informację o powierzchniach doświadczalnych zakładanych przez Schwappacha i Wiedemanna....more »

Nasiennictwo leśne – obradzanie

Baza zawiera dane o: - przewidywanym w bieżącym roku urodzaju szyszek/nasion poszczególnych gatunków drzew leśnych w poszczególnych Nadleśnictwach, - ilości szyszek/nasion, zebranych w tych Nadleśnictwach w poprzednim roku....more »

Nasiennictwo leśne – jakość nasion

Baza zawiera dane o wynikach oceny jakości nasion drzew leśnych, wykonywanej corocznie przez Stacje Oceny Nasion Lasów Państwowych....more »

Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – powietrze

Baza zawiera informację o miesięcznych pomiarach zanieczyszczenia gazowego (SO2 i NO2) oraz pełnego składu chemicznego opadów atmosferycznych na terenie Puszczy Białowieskiej....more »

Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – klimat

Baza zawiera informację o temperaturach dobowych i opadzie atmosferycznym na terenie Puszczy Białowieskiej....more »

Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – bioindykatory

Baza zawiera informację o bioindykatorach zbieranych 1 raz w roku na 25 powierzchniach bioindykacyjnych. Badane są dwa gatunki: 2-letnie igły sosny zwyczajnej oraz mchu Pleurozium schreberi w postaci składu chemiczny 14 pierwiastków....more »

Meteorologia – dane meteorologiczne (główne stacje meteo)

Baza Danych Klimatycznych – zawiera pomiary meteorologiczne w układzie głównych stacji meteo w Polsce w latach 1951-2012....more »

Meteorologia – dane klimatyczne (automatyczne stacje meteo)

Baza Danych Meteorologicznych – zawiera pomiary meteorologiczne w układzie automatycznych stacji meteo w Polsce od 2005 roku. Dane dostarczane są w postaci plików tekstowych z rozszerzeniem .DAT zawierająca dane ze 140 automatycznych stacji pomiarowych (liczba stacji stale rośnie). Pomiary dokonywane co 10 min....more »

Meteorologia – dane klimatyczne Kopna Góra i Żylina

Baza Danych Klimatycznych – zawiera pomiary meteorologiczne ze stacji meteo Kopna Góra (lata 1970-2007) i Żyliny (1982-2011)....more »

Hydrologia lasu – wody gruntowe i powierzchniowe – Puszcza Białowieska

Baza zawiera wyniki pomiarów poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, prowadzonych cyklicznie w stałych punktach pomiarowych (posterunkach pomiarowych) w Puszczy Białowieskiej....more »