Odnowienia naturalne gatunków lasotwórczych_KPN

Baza zawiera informację o powierzchni odnowieniach naturalnych gatunków lasotwórczych badanych w ramach różnych tematów badawczych na określonych powierzchniach....more »

Odnowienia naturalne gatunków lasotwórczych_Jata

Baza zawiera informację o powierzchni odnowieniach naturalnych gatunków lasotwórczych badanych w ramach różnych tematów badawczych na określonych powierzchniach....more »

Odnowienia naturalne gatunków lasotówrczych_Buk

Baza zawiera informację o powierzchni odnowieniach naturalnych gatunków lasotwórczych badanych w ramach różnych tematów badawczych na określonych powierzchniach....more »

Biochemia gleb leśnych_pożarzyska

Baza zawiera informacje o ocenie stanu i dynamiki rozwoju pochodzeń sosny zwyczajnej w młodnikach na wielkoobszarowym pożarzysku leśnym, BLP-276....more »

Biochemia gleb leśnych_siedliska górskie

Baza zawiera informacje o aktywności biologicznej gleb leśnych w drzewostanach świerkowych i mieszanych na siedliskach BMG, LMG i LG na terenie Beskidu Śląskiego, 24.05.20....more »

Gleby Leśne_siedliska górskie

Baza zawiera zestawienie informacji o właściwościach chemicznych gleb na siedliskach górskich....more »

Gleby Leśne_siedliska lasowe

Baza zawiera zestawienie informacji o właściwościach chemicznych gleb na siedliskach lasowych....more »

Systemy korzeniowe

Baza zawiera zestawienie informacji o systemach korzeniowych gatunków lasotwórczych....more »

Biochemia gleb leśnych_siedliska lasowe

Baza zawiera informacje o aktywności biochemicznej gleb w drzewostanach mieszanych na siedliskach lasu świeżego i lasu mieszanego świeżego, 24.05.12...more »

Drzewostany Zachowawcze w Lasach Państwowych

Baza zawiera zestawienie informacji o drzewostanach zachowawczych, zakwalifikowanych w Lasach Państwowych (DZLP)....more »