Drzewa Mateczne

Baza zawiera zestawienie informacji o drzewach matecznych (poprzednia nazwa: doborowych), uznanych w Lasach Państwowych....more »

Chrząszcze Coleoptera

Baza zawiera zestawienie zebranych okazów (gatunków) obejmujących sumarycznie ok. 14 tys. okazów owadów (rekordów) przechowywanych w gablotach w Białowieży....more »

Biochemia gleb leśnych

Baza zawiera zestawienie informacji o aktywności enzymatycznej gleb na siedliskach lasowych, borowych oraz górskich, na pożarzyskach, na terenach popowodziowych oraz na terenach o zróżnicowanym stopniu skażenia....more »

Abiotyczne i grzybowe czynniki chorobotwórcze

Baza zawiera informacje o powierzchni drzewostanów uszkodzonych przez wybrane czynniki abiotyczne i patogeny grzybowe oraz o powierzchni zwalczania patogenów grzybowych....more »